Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

05.02.2018 Απόφαση ΔΣ για άσκηση αγωγών, κατά της AlphaBank, διεκδίκησης καταστατικών παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ

Αθήνα 05.02.2018

Απόφαση ΔΣ για άσκηση αγωγών, κατά της AlphaBank, διεκδίκησης καταστατικών παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ

Συνάδελφοι,

μετά την αξιολόγηση των πορισμάτων της αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ και την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για το πλαίσιο νομικής δράσης, με την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης από τον καθηγητή Α. Καζάκο και τον Δρα Α. Ματθαίου - σε δύο συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου, 6.12.2017 & 26.1.2018, στις οποίες συμμετείχαν και οι ειδικοί επιστήμονες Β. Μαργιός και Γ. Ρωμανιάς - το ΔΣ του Συλλόγου, κατά την συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2018, έλαβε απόφαση για την έναρξη νομικών ενεργειών.

Αποφασίστηκε η άσκηση αγωγής κατά της AlphaBank για την καταβολή της διαφοράς μεταξύ των καταστατικών παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ και των δραστικά μειωμένων παροχών (επικουρικής σύνταξης) υπό το ΙΚΑ – ΕΦΚΑ, λόγω της αναγκαστικής ένταξης των προσυνταξιούχων και των συνταξιούχωντου ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΦΚΑ και της απαλλαγής της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, άρα και της διαδόχου της AlphaBank, από τις υποχρεώσεις της.

Όπως απέδειξε και η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, η «εξαγορά» αυτής της απαλλαγής, έναντι ενός τιμήματος που υπολείπεται κατά πολύ της συνολικής οφειλής, απαλλοτρίωσε τις καταστατικές παροχές των δικαιούχων ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Σε επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ, καθώς και στην ετήσια ΓΣ, θα ληφθούν αποφάσεις, σε συνεργασία με τους παραπάνω νομικούς, για τον χειρισμό της σημαντικής αυτής υπόθεσης διεκδίκησης, για πρώτη φορά, των ειδικών ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

 

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

                                                                         Ο Πρόεδρος            Ο Γ. Γραμματέας

                                                                         Χ.Τσιλώνης                   Γ. Δέδες