Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

Βασικές εγκύκλιοι που μας αφορούν όλους:

Εγκύκλιος 19.9.2017-ΕΦΚΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Eγκύκλιος 22.5.2017-Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη

Εγκύκλιος 6.3.2017-Χορήγηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 22.2.2017-Αναπροσαρμογή συμπληρωματικής επικουρικής σύνταξης ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

Εγκύκλιος 10.2.2017-Κ.Υ.Α.-Υπολογισμός ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 23.12.2016- Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 23.12.2016-Υπολογισμός ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 19.12.2016-Κ.Υ.Α.-Ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης.

Εγκύκλιος 16.12.2016-ΕΦΚΑ-για την ημερομηνία καταβολής των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 10.10.2016-Εφάπαξ-Προσδιορισμός ποσοστού αναπλήρωσης Ταμ.Πρόνοιας Εμπορικής.

Εγκύκλιος 15.9.2016-με τις τεχνικές παραμέτρους αναπροσαρμογής επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ.

Εγκύκλιος 7.9.2016-Αναπροσαρμογή προσυνταξιουχικών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ και ένταξη του ΕΤΑΤ και προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ στον ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 30.6.2016-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ.

Εγκύκλιος 30.6.2016-Εφάπαξ-Καταβολή Εφάπαξ παροχής.

Εγκύκλιος 17.6.2016-Ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ

Εγκύκλιος 15.12.2015-ΙΚΑ-Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης-ν.4336-2015.