Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

Ασφαλιστικοί Νόμοι & Νόμοι Μνημονίων που αφορούν σε μειώσεις συντάξεων-Κύριων κ' Επικουρικών, αύξηση ορίων ηλικίας κλπ

Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43/28.02.2020)

Ν.4387/16 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016) - "Νόμος Κατρούγκαλου"  

Ν.4336/14-ΑΥΓ-2015 (3ο Μνημόνιο) / ΦΕΚ 94 , σελ.981-984 & 1020-1021 (Αύξηση Ορίων Ηλικίας Συνταξ/σης)  

Ν.4052/01-03-2012/ΦΕΚ 41 Α (Άρθ. 42 Ρήτρα Μηδενικού Ελλείματος)  

Ν.4093/11-11-2012 (ΦΕΚ 229Α΄) άρθρο 1, παράγραφος ΙΑ

                    - υποπαράγραφος 5, περίπτωση 1 - Μείωση Συνόλου Συντάξεων  άνω €1.000                                   

                   υποπαράγραφος 6, περίπτωση 3 - Κατάργηση Επιδομάτων εορτών & αδείας

Ν.4051/29-02-2012 (ΦΕΚ 40Α΄) - άρθρο 6 - Μείωση Κυρ. Συν. άνω €1.300 

                                                - άρθρο 6 παρ. 2 - Μείωση Επικ. Συν.

Ν.4024/27-10-2011 (ΦΕΚ/226Α΄) - άρθρο 2 - Μείωση Κ.Σ.

                                                  - άρθρο 2 παρ. 3 και παρ. 4  - Μείωση Επικ. Συν.

                             παραγρ. 7 του άρθρου 2 - Εφαρμογή περικοπών μνημονίων και στο ΕΤΑΤ

Ν.3986/01-07-2011  (ΦΕΚ 152Α΄) - άρθρο 44 παρ. 11 - Κύρια Συν. Εισφορά

                                                  - άρθρο 44 παρ.13α - Ειδική Εισφορά Επικουρικής Ασφάλισης

Ν.3865/21.7.2010 (ΦΕΚ 120Α΄) - άρθρο 11- Κύρια Συν. - Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Ν.3863/15.7.2010 (ΦΕΚ 115Α΄) - άρθρο 38 - Κύρια Συν. - Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

Ν.3845/06-05-2010 (ΦΕΚ 65Α΄) - άρθρο 3 παρ. 10 - Επιδόματα εορτών & αδείας 

Κάνετε αναζήτηση στην ελληνική νομοθεσία ΕΔΩ

Κάνετε αναζήτηση "Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης"(ΦΕΚ) ΕΔΩ