Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 [email protected]

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΩΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΤΑΜΙΑΣ:   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ
ΜΕΛΗ:   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ
  ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ