Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ δημιούργησε τον ιστότοπο www.ssem.gr με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και των χρηστών αυτού. Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση αυτού και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να εγγραφείτε ως χρήστες του.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η επωνυμία, το σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του www.ssem.gr και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε κείμενα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, λογότυπα, το λογισμικό, τον πηγαίο κώδικα και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο. Ο,τιδήποτε εκ του περιεχόμενου του ιστοτόπου αυτού απαγορεύεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, εγγραφεί ή με άλλο τρόπο παρουσιαστεί ή μεταδοθεί δημοσίως ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς έγγραφη άδεια του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σας παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να κάνετε χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του ιστοτόπου, η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης ιστότοπων, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει το ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί.

Έχετε το δικαίωμα να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας και να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, προκειμένου να λαμβάνετε πληροφόρηση, η οποία αφορά αποκλειστικά στα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Απαγορεύεται η δημιουργία δεύτερου λογαριασμού ή η δημιουργία λογαριασμού για άλλο πρόσωπο. Εφόσον εγγραφείτε ως χρήστες στον ιστότοπό μας, πρέπει να διαφυλάττετε την εμπιστευτικότητα του προσωπικού σας κωδικού και λογαριασμού, καθώς με την εγγραφή σας αποδέχεστε πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Σε περίπτωση τυχόν απώλειας ή διαρροής του προσωπικού σας κωδικού καθώς και χρήσης του χωρίς άδειά σας έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ έχει το δικαίωμα να διακόψει την χρήση προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες ή/και χρήστες του ιστότοπου ή σε τρίτους από τη χρήση του ιστότοπου ή/και του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών που είναι αναρτημένα σε αυτόν ή από την λειτουργία αυτού.