Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ e-mail: euagousi@gmail.com

ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ e-mail: theosam56@gmail.com