Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ e-mail: xf2014k@gmail.com