Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

23.12.2020 - Ανακοίνωση για Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ενημέρωση για το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών

Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ’84

23/12/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Ακολουθεί ενημέρωση για το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ’84. Αφορά όλους όσους έλαβαν την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020 αντίστοιχη ενημερωτική επιστολή από τον Σύλλογο.

Α.        Καταγγελία Σύμβασης από Groupama

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών με την Groupama, που είχε υπογραφεί το 2003 από τον Σύλλογο Εργαζόμενων Εμπορικής Τράπεζας ισχύει μέχρι 31/12/2020. Μετά την 1/1/2021 η Groupama ζήτησε είτε την κατάργηση του Συμβολαίου είτε την αποδοχή δύο βασικών αλλαγών: α) την κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και β) την αύξηση του ασφαλίστρου σε 0,82%0.

Σε όλη την περίοδο από τις 16/9/2020 μέχρι και σήμερα προσπαθήσαμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση σε σχέση με το θέμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Β.        Πλαίσιο λύσεων

Από τις προσπάθειές μας αυτές προέκυψαν τα ακόλουθα:

1) Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες απευθυνθήκαμε δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση.

2) Μετά από συνεννόηση με την Alpha Bank συμφωνήθηκε ότι ατομικά μπορεί όποιος θέλει από τους συναδέλφους, που συμμετέχει στο ισχύον σήμερα Ομαδικό Ασφαλιστήριο της Groupama και δεν θέλει να συνεχίσει, θα μπορεί να συμμετάσχει σε Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών που υπάρχει μεταξύ Alpha Bank και AXA, στο οποίο ασφαλίζονται δανειολήπτες της Alpha Bank.

Γ.         Αποφάσεις Συλλόγου

Το ΔΣ και η Ομάδα Δανείων, που διαχειρίζεται το θέμα, αφού έλαβαν υπόψη τα παραπάνω κατέληξαν ομόφωνα στα ακόλουθα:

 • Την υπογραφή του νέου Ομαδικού Ασφαλιστηρίου από την Groupama.

Το νέο Ασφαλιστήριο υπογράφεται από τον Σύλλογο Συνταξιούχων και την Groupama καθώς 800 και πλέον ασφαλισμένοι από τους 1.150 που συμμετέχουν σήμερα είναι μέλη μας. Η ενέργεια αυτή, όσον αφορά το ποιος υπογράφει, γίνεται μετά από συνεννόηση με τον ΕΝΑΣ.

 • Την δυνατότητα συμμετοχής σε Ασφαλιστήριο Alpha Bank – AXA σε όσους θέλουν να αποχωρήσουν από το Νέο Ομαδικό Ασφαλιστήριο με τη Groupama και επιθυμούν να ενταχθούν στο ασφαλιστήριο Alpha – AXA.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε στα ακόλουθα :

 • Η τελική απόφαση κάθε δανειολήπτη για την ασφάλισή του ή όχι ανήκει στον ίδιο και όχι στο Σύλλογο. Συνεπώς από τη στιγμή που η Groupama ήταν ανένδοτη στην  πρότασή της «ή αποδέχεστε τις νέες ρυθμίσεις ή τελειώνει 31/12/2020 το συμβόλαιο και η ασφαλιστική κάλυψη» κρίναμε ότι εμείς, ως Σύλλογος, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός ασφαλιστηρίου και την τελική απόφαση εάν θα συμμετέχει η όχι κάποιος δανειολήπτης θα την λαμβάνει ο ίδιος. Δεν είχαμε το δικαίωμα να στερήσουμε τη δυνατότητα από κάποιους που θέλουν να συνεχίσουν.
 • Διασφαλίστηκε στο νέο συμβόλαιο ότι ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για να συνεχίζει το συμβόλαιο να ισχύει είναι τα 100 άτομα.
 • Δίνουμε εναλλακτική λύση σε όποιο συνάδελφο δεν θέλει να συνεχίσει στην Groupama τη δυνατότητα ένταξής του σε Ασφαλιστήριο Alpha Bank – AXA.

Βέβαια εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι :

α) τα όρια ηλικίας διαφέρουν και β) θα υπάρξει έλεγχος όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του υποψήφιου προς ασφάλιση.

Ειδικότερα: Η ασφαλιστική κάλυψη διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση του 70ου έτους ηλικίας του ασφαλισμένου και η είσοδος στο πρόγραμμα γίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας. Οι ηλικίες αυτές είναι ενδεικτικές καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα το ειδικότερο προϊόν  στο οποίο θα ενταχθούμε κατ΄ εξαίρεση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ξεπεράσει το όριο των 62 ετών, στο βαθμό που αυτό τελικά θα είναι το ισχύον για εμάς, είναι αποκλεισμένοι από το ασφαλιστήριο. Επίσης αποκλεισμένοι είναι όσοι έχουν πλέον κάποιο νόσημα που θα θεωρηθεί απαγορευτικό για την ασφάλιση.

 • Οι δύο εναλλακτικές λύσεις Groupama και Alpha Bank – AXΑ λειτουργούν συμπληρωματικά ως εξής: α) Όσοι σήμερα είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, κυρίως εκτός των ορίων AXA, έχουν κατά τεκμήριο χαμηλότερο υπόλοιπο δανείου και πολλοί από αυτούς, αν όχι η συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν περάσει στην κύρια σύνταξη του ΙΚΑ με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στο αυξημένο ασφάλιστρο της Groupama συγκριτικά με τους «προσυνταξιούχους». Οι τελευταίοι έχουν, κατά τεκμήριο, μεγαλύτερα υπόλοιπα δανείων και έχουν υποστεί αναλογικά μεγαλύτερες περικοπές σύνταξης, συνεπώς τους είναι πολύ πιο δύσκολο να ανταποκριθούν στο αυξημένο τιμολόγιο της Groupama. β) Η πρόταση της AXA αποκλείει τις μεγαλύτερες ηλικίες αλλά είναι ευνοϊκότερη ως προς την τιμολόγηση στις μικρότερες λόγω ακριβώς του νεαρότερου της ηλικίας.
 • Συμπερασματικά: Οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο ασφαλιστήριο της Groupama και οι νεώτερες ηλικίες έχουν τη δυνατότητα χαμηλότερης τιμολόγησης στην ΑΧΑ.
 • Τέλος σημειώνουμε ότι παρακολουθούμε, ως Σύλλογος και ως Ομάδα Δανείων, τα σχετικά θέματα ασφάλισης δανειοληπτών στην αγορά και αναζητούμε καλύτερες λύσεις. Στο βαθμό που θα διαπιστώσουμε κάτι ενδιαφέρον θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Δ.        Πρακτικά βήματα – οδηγίες για τη συνέχεια

 1. Το Ασφαλιστήριο της Groupama συνεχίζει μετά την 1/1/2021 με τις ίδιες διαδικασίες πληρωμής κλπ. Αλλάζει η τιμολόγηση και έχει αφαιρεθεί η μόνιμη ολική ανικανότητα.
 2. Το νέο ασφαλιστήριο καλύπτει όλους τους 1.150 ασφαλισμένους σήμερα, ανεξάρτητα σε ποιο σωματείο συμμετέχουν.
 3. Για το θέμα της συνέχισης με τους νέους όρους του ασφαλιστηρίου δεν θα λάβετε άλλη ενημέρωση εκτός από την παρούσα ούτε από την Groupama ούτε από την Alpha Bank.
 4. Με τη λήψη της παρούσας ενημέρωσης όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν με το Ασφαλιστήριο με την Groupama πρέπει να απευθυνθούν στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank και να το ζητήσουν είτε με e-mail απ’ ευθείας στο mainbranch@alpha.gr είτε με έγχαρτη επιστολή προς το Κεντρικό Κατάστημα, Υπηρεσία Στεγαστικών Δανείων Προσωπικού, υπόψη κας Χ. Μπάλτα, την οποία μπορούν να παραδώσουν για διαβίβαση στο κοντινότερο κατάστημα της Alpha Bank. Με αυτό τον τρόπο θα διακοπεί η αυτοματοποιημένη διαδικασία είσπραξης των ασφαλίστρων από την Alpha Bank που τα αποδίδει στην Groupama

ΠΡΟΣΟΧΗ 1 η διακοπή της χρέωσης γίνεται με την αποστολή της άρνησης συμμετοχής στο ασφαλιστήριο. Όσο το καθυστερεί κάποιος τόσο συνεχίζει να χρεώνεται με το νέο τιμολόγιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ 2 όποιος θέλει να έχει οπωσδήποτε ασφάλιση δεν διακόπτει την Groupama και μετά απευθύνεται στην AlphaAXA, διότι αν δεν γίνει δεκτός για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στην Groupama.

5. Με όποιο τρόπο και να ζητήσετε τη διακοπή της συμμετοχής στο Ασφαλιστήριο της Groupama θα την κοινοποιήσετε στο Σύλλογο α) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο e-mail : info@ssem.gr για τις περιπτώσεις που θα στείλετε e-mail στο Κεντρικό της Alpha Bank, και β) στο Fax 210-523.48.06 για τις περιπτώσεις που θα καταθέσετε έγγραφο αίτημα σε κατάστημα

6. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ατομικά, ή έστω να διερευνήσουν το θέμα, στο Ασφαλιστήριο Alpha – AXA απευθύνονται στο τοπικό κατάστημα της Alpha Bank, το ζητάνε και αναφέρουν ότι η ασφάλιση αφορά δάνειο ΣΣΕ’84 που τηρείται στο Κεντρικό Κατάστημα.

7. Για πληρέστερη ενημέρωση επισυνάπτουμε το Ομαδικό Ασφαλιστήριο ΟΑ-3923 που υπογράψαμε ως Σύλλογος την 21/12/2020 με την Groupama.

Καλά Χριστούγεννα

Καλή Χρονιά με Υγεία, Δύναμη και Κάθε Καλό…

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Χρήστος Τσιλώνης                       Παύλος Δερμενάκης

  Πρόεδρος ΔΣ                             Γενικός Γραμματέας

 

Για να δείτε το Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών πατήστε ΕΔΩ