Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

Διαφάνεια στην Οικονομική Διαχείριση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 01.01.2017 - 31.08.2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ επί της Οικονομικής Διαχείρισης του Συλλόγου 1/1/2015-31/12/2016 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ)

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΠΟ 7.2.2018, ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012 - 2014 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2005 - 30.6.2017 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ)

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΠΟ 7.2.2018, ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΣΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2005 - 30.6.2017 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ)