Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

Διαφάνεια στην Οικονομική Διαχείριση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 01.01.2017 - 31.08.2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ επί της Οικονομικής Διαχείρισης του Συλλόγου 1/1/2015-31/12/2016 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ)

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΠΟ 7.2.2018, ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012 - 2014 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2005 - 30.6.2017 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ)

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΠΟ 7.2.2018, ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΣΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2005 - 30.6.2017 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ)