Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

30.09.2021 - Άσκηση Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μ.Π.Α. για την αγωγή μας κατά της Alpha Bank

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Άσκηση Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την αγωγή μας κατά της Alpha Bank  

30/9/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας στην σημερινή του ανοιχτή συνεδρίαση αποφάσισε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δίκη  με  Άσκηση Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την αγωγή μας κατά της Alpha Bank, με αντικείμενο την καταβολή της διαφοράς μεταξύ των καταστατικών παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ, και των δραστικά μειωμένων παροχών που λαμβάνουμε σήμερα από τον ΕΦΚΑ (εκδικάστηκε στις 7.10.2020).

Το ΔΣ κατέληξε σε αυτή την απόφαση με βάση την εισήγηση των Νομικών μας και το  δίκιο των αξιώσεών μας, καθόσον κανένα δικαστήριο  δεν μπορεί να αντικρούσει πειστικά τις νομικές βάσεις της αγωγής μας.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

    Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

     Χ. Τσιλώνης                Π. Δερμενάκης

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα των Νομικών μας.

Ενημερωτικό σημείωμα για το ΔΣ του Συλλόγου για τις ενέργειές μας μετά την απορριπτική απόφαση του ΜονΠρΑθ 469/2021

Μετά από προσεκτική μελέτη της δικαστικής απόφασης καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

Για το περιεχόμενο της απόφασης

Γνωρίζαμε εξαρχής ότι η υπόθεση που ξεκινήσαμε με την αγωγή μας κατά της Alpha Bank έχει δυσκολίες, τις οποίες αναλύσαμε με ακρίβεια στα μέλη του Συλλόγου. Οι δυσκολίες αυτές δεν οφείλονται στο ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έκρινε νόμιμη την καταγγελία της συλλογικής σύμβασης εργασίας του 1948 και των συλλογικών συμφωνιών που ακολούθησαν (απόφαση 9/2012), γιατί εμείς δεν στηρίξαμε την αγωγή μας στο αν η καταγγελία ήταν νόμιμη ή όχι αλλά σε μια εντελώς διαφορετική νομική βάση. Γι΄ αυτήν τη νομική βάση δεν υπάρχει δικαστικό προηγούμενο ανώτατου δικαστηρίου, η διαφορά μας επομένως με την Alpha Bank είναι μια νέα διαφορά, για την οποία δεν υπάρχει αρνητικό για μας δεδικασμένο ή προηγούμενο. Ωστόσο στις λεγόμενες μεγάλες δίκες (κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κατά Τραπεζών, κατά της Εκκλησίας, κατά της Ολυμπιακής παλαιότερα) τα δικαστήρια είναι συχνά ιδιαίτερα συντηρητικά και διστακτικά στο να δεχθούν τα αιτήματα των εργαζομένων. Αυτήν ακριβώς τη δυσκολία στη δίκη μας κατά της Alpha Bank αναλύσαμε στο ΔΣ του Συλλόγου πριν ασκήσουμε την αγωγή και η δυσκολία αυτή εξακολουθεί να παραμένει.

05.02.2018 Απόφαση ΔΣ για άσκηση αγωγών, κατά της AlphaBank, διεκδίκησης καταστατικών παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ

Αθήνα 05.02.2018

Απόφαση ΔΣ για άσκηση αγωγών, κατά της AlphaBank, διεκδίκησης καταστατικών παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ

Συνάδελφοι,

μετά την αξιολόγηση των πορισμάτων της αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ και την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για το πλαίσιο νομικής δράσης, με την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης από τον καθηγητή Α. Καζάκο και τον Δρα Α. Ματθαίου - σε δύο συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου, 6.12.2017 & 26.1.2018, στις οποίες συμμετείχαν και οι ειδικοί επιστήμονες Β. Μαργιός και Γ. Ρωμανιάς - το ΔΣ του Συλλόγου, κατά την συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2018, έλαβε απόφαση για την έναρξη νομικών ενεργειών.

Αποφασίστηκε η άσκηση αγωγής κατά της AlphaBank για την καταβολή της διαφοράς μεταξύ των καταστατικών παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ και των δραστικά μειωμένων παροχών (επικουρικής σύνταξης) υπό το ΙΚΑ – ΕΦΚΑ, λόγω της αναγκαστικής ένταξης των προσυνταξιούχων και των συνταξιούχωντου ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΦΚΑ και της απαλλαγής της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, άρα και της διαδόχου της AlphaBank, από τις υποχρεώσεις της.

Όπως απέδειξε και η πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, η «εξαγορά» αυτής της απαλλαγής, έναντι ενός τιμήματος που υπολείπεται κατά πολύ της συνολικής οφειλής, απαλλοτρίωσε τις καταστατικές παροχές των δικαιούχων ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Σε επόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ, καθώς και στην ετήσια ΓΣ, θα ληφθούν αποφάσεις, σε συνεργασία με τους παραπάνω νομικούς, για τον χειρισμό της σημαντικής αυτής υπόθεσης διεκδίκησης, για πρώτη φορά, των ειδικών ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

 

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

                                                                         Ο Πρόεδρος            Ο Γ. Γραμματέας

                                                                         Χ.Τσιλώνης                   Γ. Δέδες

 

05.05.2017 Πρόσκληση συμμετοχής σε ομαδικές αγωγές αναδρομικής διεκδίκησης των περικοπών των συντάξεων των Ν. 4051/2012, Ν. 4093/2012 και Ν.3986/2011(Εισφ. Αλληλ.)

Συνάδελφοι,

οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Η απόφαση αυτή ισχύει μόνο για όσους προσέφυγαν και δεν έχει αυτόματη ισχύ για όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε συνταξιούχος μπορεί με αγωγή, στα αρμόδια δικαστήρια, να διεκδικήσει αναδρομικά και έντοκα τις απώλειες που υπέστη από την εφαρμογή των πιο πάνω νόμων.

Για το λόγο αυτό, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου  την 5.5.2017, αποφασίστηκε να αναλάβει ο Σύλλογος την διαδικασία οργάνωσης και συντονισμού των  ομαδικών αγωγών, όσων συναδέλφων επιθυμούν να προβούν στις σχετικές διεκδικήσεις και να καταβάλει o Σύλλογος, τα δικαστικά έξοδα,  40 ευρώ, για τη μία αγωγή για τις κύριες συντάξεις. Όσον αφορά στα  δικαστικά έξοδα,  40 ευρώ, για τη δεύτερη αγωγή για τις

12.03.2017 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) δυο αιτήσεις ακύρωσης ζητώντας την ακύρωση διαφόρων κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), μεταξύ των οποίων και η διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας του ΕΤΑΤ (ΦΕΚ Β3 /5-1-2017) και η από 7.9.2016 Απόφαση του Υφυπουργού κου Α. Πετρόπουλου για τον επανυπολογισμό των προσυνταξιοδοτικών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ.

Η μια αίτηση ακύρωσης αφορά στους ευρισκόμενους στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΕΤΑΤ και η άλλη στους ευρισκόμενους στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΕΤΕΑ.

12.04.2017 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΤ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Την 22.3.2017, διοικητικοί σύμβουλοι του Συλλόγου κατέθεσαν στην Εισαγγελία Αθηνών μηνυτήρια αναφορά για την άρνηση του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ να εκτελέσει Εισαγγελική Παραγγελία για χορήγηση των απαραίτητων στοιχείων εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης.

24.02.2017 - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αθήνα, 24.2.2017

Συνάδελφοι, τo νέο ΔΣ του Συλλόγου μας, από τις πρώτες συνεδριάσεις του (19/12- 20/12/2016), αποφάσισε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες υπεράσπισης και διεκδίκησης των ειδικών ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ, για τα οποία καταβάλλαμε επί σειρά ετών υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.

17.02.2017 - ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Αθήνα, 16.2.2017

Συνάδελφοι, την 16η Φεβρουαρίου ασκήθηκε από τον ΕΝ.Α.Σ. Εργαζομένων Alpha Bank-Εμπορικής (Σύλλογο Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας) η αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, για την Απόφαση 1017/2014 του Εφετείου Αθηνών. ( κατατέθηκε με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1182/2017 και Ειδικό Αριθμό 105/2017)