Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

home image

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την 15η Μαρτίου 2018 και ώρα 10 π.μ. έως 5 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» , Πανεπιστημίου 52, Αθήνα

Κώδικας δεοντολογίας διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση

Συνοπτικά, Με καθυστέρηση δόσης 60 ημερών το Πιστωτικό Ίδρυμα (ΠΙ) στέλνει γραπτή ειδοποίηση με την οποία σε εντάσσει στον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας (ΚΔΤ), στη λεγόμενη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) . Εντός 15 εργάσιμων ημερών πρέπει να συμπληρώσεις τα οικονομικά και περιουσιακά σου στοιχεία στο έντυπο Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (ΤΟΚ) που σου έχει σταλεί με την προηγούμενη επιστολή.

Συνεχίζεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης των παλαιότερων μνημονιακών περικοπών αλλά και της εισφοράς αλληλεγγύης και ο Σύλλογος παραλαμβάνει την εξουσιοδότηση και τα δικαιολογητικά από όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν καταθέσει σχετική αγωγή.

Πρόσκληση προς όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές αγωγές αναδρομικής διεκδίκησης των περικοπών των συντάξεων...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα Θέματα