Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: panagiotisbatis@yahoo.gr

ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ e-mail: exakoustos@yahoo.com

ΧΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ e-mail: ichoulidis@hotmail.com