Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: panagiotisbatis@yahoo.gr

ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ e-mail: exakoustos@yahoo.com

ΧΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ e-mail: ichoulidis@hotmail.com