Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

Εκλογές Συλλόγου μας

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7.12.2022

                                      πατήστε ΕΔΩ 

                     

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 7.12.2022

Ανακήρυξη Συνδυασμών και Υποψηφίων

 Ανακοίνωση Κ.Ε.Ε Νο1 / 8.11.2022 για τις εκλογές 7.12.2022

 «Διαδικασίες Εκλογών ΣΣΕΜ 2022»

 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας»

 Δήλωση συμμετοχής όσων μελών επιθυμούν να ψηφίσουν με ηλεκτρονικό τρόπο στις εκλογές του Συλλόγου.

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 9.12.2019

 2019

 Για να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 

                             πατήστε ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 9.12.2016

Για να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 23.06.2015

Για να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 22.05.2012

Για να δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 14.05.2009