Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

29/6/2018

O Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, ως ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του διαδικτυακού τόπου και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μελών του, θα ήθελε να σας ενημερώσει με την παρούσα πολιτική προστασίας, σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί. Επίσης, σας δηλώνει ότι τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών του σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς του και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους κανόνες επεξεργασίας τους, όπως αυτοί προκύπτουν από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.