Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

Ασφαλιστικοί Νόμοι & Νόμοι Μνημονίων που αφορούν σε μειώσεις συντάξεων-Κύριων κ' Επικουρικών, αύξηση ορίων ηλικίας κλπ

Κάνετε αναζήτηση στην ελληνική νομοθεσία ΕΔΩ

Κάνετε αναζήτηση "Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης"(ΦΕΚ) ΕΔΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

"ΕΔΩ"

Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43/28.02.2020)

Ν.4387/16 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016) - "Νόμος Κατρούγκαλου"  

Ν.4336/14-ΑΥΓ-2015 (3ο Μνημόνιο) / ΦΕΚ 94 , σελ.981-984 & 1020-1021 (Αύξηση Ορίων Ηλικίας Συνταξ/σης)  

Ν.4052/01-03-2012/ΦΕΚ 41 Α (Άρθ. 42 Ρήτρα Μηδενικού Ελλείματος)  

Ν.4093/11-11-2012 (ΦΕΚ 229Α΄) άρθρο 1, παράγραφος ΙΑ

                    - υποπαράγραφος 5, περίπτωση 1 - Μείωση Συνόλου Συντάξεων  άνω €1.000                                   

                    - υποπαράγραφος 6, περίπτωση 3 - Κατάργηση Επιδομάτων εορτών & αδείας

Ν.4051/29-02-2012 (ΦΕΚ 40Α΄) - άρθρο 6 - Μείωση Κυρ. Συν. άνω €1.300 

                                                - άρθρο 6 παρ. 2 - Μείωση Επικ. Συν.

Ν.4024/27-10-2011 (ΦΕΚ/226Α΄) - άρθρο 2 - Μείωση Κ.Σ.

                                                  - άρθρο 2 παρ. 3 και παρ. 4  - Μείωση Επικ. Συν.

                             παραγρ. 7 του άρθρου 2 - Εφαρμογή περικοπών μνημονίων και στο ΕΤΑΤ

Ν.3986/01-07-2011  (ΦΕΚ 152Α΄) - άρθρο 44 παρ. 11 - Κύρια Συν. Εισφορά

                                                  - άρθρο 44 παρ.13α - Ειδική Εισφορά Επικουρικής Ασφάλισης

Ν.3865/21.7.2010 (ΦΕΚ 120Α΄) - άρθρο 11- Κύρια Συν. - Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Ν.3863/15.7.2010 (ΦΕΚ 115Α΄) - άρθρο 38 - Κύρια Συν. - Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

Ν.3845/06-05-2010 (ΦΕΚ 65Α΄) - άρθρο 3 παρ. 10 - Επιδόματα εορτών & αδείας 

Βασικές εγκύκλιοι που μας αφορούν όλους:

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-Εγκύκλιος ΥΠΕΚΥ 15.04.2020_ ρυθμίσεις αρ. 44 ν. 4670_2020_Επικουρικές συντάξεις

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ_Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14.11.2018_ Εφαρμογή αρ. 30 Ν.4387_2016

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ_Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 11_10_2018_Εφαρμογή αρ. 30 Ν.4387_2016

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-Υπολογισμός επικουρικής και προσαύξησης_Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 20_11_2017_   άρθρο 16 ν. 4488_17  για συντάξιμες αποδοχές επικ. σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Ερώτημα Ε. Ζαχαράκη προς Υπουργείο 14.7.2020_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ

Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΕΦΚΑ 10ος/2020

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΕΦΚΑ 3.7.2020_οδηγίες προς υποκαταστήματα ΕΤΕΑΕΠ έκδοσης επικουρικών

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο Ε. Ζαχαράκη 30.6.2020-Οδηγίες προς υποκαταστήματα_έκδοση επικουρικών

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΕΤΕΑΕΠ 30.10.2019_ Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης τ. ΤΕΑΠΕΤΕ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΥΠΕΚΥ 23.9.2019-Καταβολή εισφορών τ. ΤΕΑΠΕΤΕ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΥΠΕΚΥ 21.8.2019_Απάντηση σε ΣτΠ Επανυπολογισμός συντάξεων ΕΤΕΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-7-Εγκύκλιος ΙΚΑ 29.12.2006 - 72- Υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων  ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου

Εγκύκλιος 08.03.2018 - Υφ. Α. Πετρόπουλου - Οδηγίες προς ΕΤΕΑΕΠ - Άρση αναδρομικού καταλογισμού ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων συντάξεων σε προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ

7.3.2018 Εθνική Σύνταξη ΕΦΚΑ- Εγκύκλιος 10/2018

Εγκύκλιος 05.02.2018 ΕΦΚΑ- Περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου

Εγκύκλιος 22.1.2018 ΕΦΚΑ- Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Εγκύκλιος 6.12.2013- ΙΚΑ-Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ πριν την συνταξιοδότηση (οριστική καταμέτρηση Η.Α. ΙΚΑ ) 

Εγκύκλιος 15.12.2017 -ΕΦΚΑ- Ελάχιστρος χρόνος ασφάλισης για υπολογισμό συντάξιμων αποδοχών 

Εγκύκλιος 30.11.2017 -ΕΦΚΑ- Επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ ΕΟΠΥΥ

Εγκύκλιος 20.11.2017 -ΕΤΕΑΕΠ- Υπολογισμός Επικουρικής Σύνταξης - Αίτηση Συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και εφεξής

Εγκύκλιος 19.9.2017-ΕΦΚΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Eγκύκλιος 22.5.2017-Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη

Εγκύκλιος 6.3.2017-Χορήγηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 22.2.2017-Αναπροσαρμογή συμπληρωματικής επικουρικής σύνταξης ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

Εγκύκλιος 10.2.2017-Κ.Υ.Α.-Υπολογισμός ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 23.12.2016- Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 23.12.2016-Υπολογισμός ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 19.12.2016-Κ.Υ.Α.-Ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης.

Εγκύκλιος 16.12.2016-ΕΦΚΑ-για την ημερομηνία καταβολής των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 10.10.2016-Εφάπαξ-Προσδιορισμός ποσοστού αναπλήρωσης Ταμ.Πρόνοιας Εμπορικής.

Εγκύκλιος 15.9.2016-με τις τεχνικές παραμέτρους αναπροσαρμογής επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ.

Εγκύκλιος 7.9.2016-Αναπροσαρμογή προσυνταξιουχικών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ και ένταξη του ΕΤΑΤ και προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ στον ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 30.6.2016-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ.

Εγκύκλιος 30.6.2016-Εφάπαξ-Καταβολή Εφάπαξ παροχής.

Εγκύκλιος 17.6.2016-Ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ

Εγκύκλιος 29.12.2015 -Υφ. Α. Πετρόπουλου-Άρση καταλογισμού συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑ σε βάρος μητέρων ανηλίκων.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 316/21-12-2015  για μητέρες ανηλίκων ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕΤΕ

Εγκύκλιος 15.12.2015-ΙΚΑ-Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης-ν.4336-2015.

Εγκύκλιος 14.12.2012 - Μείωση συντάξεων Ν. 4093/2012

Εγκύκλιος 23.3.2012 - Μείωση επικουρικών συντάξεων Ν. 4051/2012