Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

16.02.2018 Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Προς:

Π. Δερμενάκη Α. Τσιλιμπάρη Β. Τσόκανο Ε. Βογιατζάκη Δ. Γεωργά Γ. Χασαπόπουλο Ε. Τζώρτζη

Αθήνα 16.02.2018

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αρ. 8 στην Αθήνα, ημέρα Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου 15 Μαρτίου 2018

15.2.2018 Ενημέρωση για την απόφαση του ΔΣ περί διαγραφής τριών μελών

Αθήνα 15.2.2018

Το ΔΣ του Συλλόγου στην συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2018αποφάσισε την διαγραφή των τριών εγκαλουμένων Ε. Βογιατζάκη, Α. Μπεκιάρη, Γ. Χασαπόπουλου από μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, δυνάμει του αρ. 8 του Καταστατικού του Συλλόγου, δεσμευόμενο, το ΔΣ, να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαρτίου 2018, για να λάβει γνώση και να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τη διαγραφή των ανωτέρω μελών.

13.02.2018 Ενημέρωση για Αναδρομικά Αυξήσεων Συντάξεων Έτους 2008

Αθήνα 13.02.2018

Στην πρώτη μας επικοινωνία σαν Σύλλογος, τον Ιανουάριο του 2017, με τον κ. Α. Αθανασίου, Διευθυντή της Δ΄ Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ, υπεύθυνο καταλογισμού των ποσών προς πίστωση, μας είχε υποσχεθεί ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2017 θα ολοκλήρωνε τον έλεγχο και όλοι οι εναπομείναντες δικαιούχοι των αναδρομικών αυξήσεων 2008 θα πιστώνονταν.

Μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για το θέμα. Στην τελευταία συνάντηση

13.02.2018 Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Αθήνα 13.02.2018

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, στην χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30 έως 17:00, σε αίθουσα χωρητικότητας 1.000 ατόμων, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα καθοριστούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

Για την συμμετοχή των συναδέλφων της επαρχίας θα ισχύσουν όσα προβλέπονταν στην Γενική Συνέλευση του Μαΐου

13.02.2018 Επιστολή προς ΟΣΤΟΕ για Επιστροφή Χρηματικών Ποσών Ετών 2015 & 2016

Αθήνα, 13.02.2018Αρ. Πρωτ. :2615

Προς: Την «Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 34, τ.κ. 106 79, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Θέμα: «Επιστροφή χρηματικών ποσών ετών 2015 και 2016 από εισφορές Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας»

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή μας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων

09.02.2018 Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Προς:

 Π. Δερμενάκη  Α. Τσιλιμπάρη  Β. Τσόκανο  Ε. Βογιατζάκη  Δ. Γεωργά  Γ. Χασαπόπουλο  Ε. Τζώρτζη

Αθήνα 09.02.2018

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αρ. 8 στην Αθήνα, ημέρα Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης:

 Ετήσια Γενική Συνέλευση.

05.02.2018 Δικαστικές ενέργειες κατά του Συλλόγου - Κλήσεις σε απολογία τριών μελών

Αθήνα 05.02.2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, στην ΓΣ της 31.5.2017, μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ήταν και η από 2.5.2017 έκθεση του ορκωτού λογιστή, η οποία καταδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο, αξιόπιστο και πλήρως διαφανή τρόπο τα πεπραγμένα της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου για την περίοδο 1.1.2015 έως 31.12.2016.

Μετά τη συζήτηση του θέματος της έκθεσης του

05.02.2018 Απόφαση ΔΣ για άσκηση αγωγών, κατά της AlphaBank, διεκδίκησης καταστατικών παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ

Αθήνα 5.2.2018

Απόφαση ΔΣ για άσκηση αγωγών, κατά της AlphaBank, διεκδίκησης καταστατικών παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ

Συνάδελφοι,

μετά την αξιολόγηση των πορισμάτων της αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ και την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για το πλαίσιο νομικής δράσης, με την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης από τον καθηγητή Α. Καζάκο και τον Δρα Α. Ματθαίου - σε δύο συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου, 6/12/2017 & 26/1/2018, στις οποίες συμμετείχαν και οι ειδικοί