Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

Βασικές εγκύκλιοι που μας αφορούν όλους:

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-Εγκύκλιος ΥΠΕΚΥ 15.04.2020_ ρυθμίσεις αρ. 44 ν. 4670_2020_Επικουρικές συντάξεις

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ_Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14.11.2018_ Εφαρμογή αρ. 30 Ν.4387_2016

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ_Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 11_10_2018_Εφαρμογή αρ. 30 Ν.4387_2016

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-Υπολογισμός επικουρικής και προσαύξησης_Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 20_11_2017_   άρθρο 16 ν. 4488_17  για συντάξιμες αποδοχές επικ. σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Ερώτημα Ε. Ζαχαράκη προς Υπουργείο 14.7.2020_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ

Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΕΦΚΑ 10ος/2020

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΕΦΚΑ 3.7.2020_οδηγίες προς υποκαταστήματα ΕΤΕΑΕΠ έκδοσης επικουρικών

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο Ε. Ζαχαράκη 30.6.2020-Οδηγίες προς υποκαταστήματα_έκδοση επικουρικών

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΕΤΕΑΕΠ 30.10.2019_ Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης τ. ΤΕΑΠΕΤΕ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΥΠΕΚΥ 23.9.2019-Καταβολή εισφορών τ. ΤΕΑΠΕΤΕ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-Έγγραφο ΥΠΕΚΥ 21.8.2019_Απάντηση σε ΣτΠ Επανυπολογισμός συντάξεων ΕΤΕΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ-7-Εγκύκλιος ΙΚΑ 29.12.2006 - 72- Υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων  ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου

Εγκύκλιος 08.03.2018 - Υφ. Α. Πετρόπουλου - Οδηγίες προς ΕΤΕΑΕΠ - Άρση αναδρομικού καταλογισμού ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων συντάξεων σε προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ

7.3.2018 Εθνική Σύνταξη ΕΦΚΑ- Εγκύκλιος 10/2018

Εγκύκλιος 05.02.2018 ΕΦΚΑ- Περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου

Εγκύκλιος 22.1.2018 ΕΦΚΑ- Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Εγκύκλιος 6.12.2013- ΙΚΑ-Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ πριν την συνταξιοδότηση (οριστική καταμέτρηση Η.Α. ΙΚΑ ) 

Εγκύκλιος 15.12.2017 -ΕΦΚΑ- Ελάχιστρος χρόνος ασφάλισης για υπολογισμό συντάξιμων αποδοχών 

Εγκύκλιος 30.11.2017 -ΕΦΚΑ- Επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ ΕΟΠΥΥ

Εγκύκλιος 20.11.2017 -ΕΤΕΑΕΠ- Υπολογισμός Επικουρικής Σύνταξης - Αίτηση Συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και εφεξής

Εγκύκλιος 19.9.2017-ΕΦΚΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Eγκύκλιος 22.5.2017-Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη

Εγκύκλιος 6.3.2017-Χορήγηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 22.2.2017-Αναπροσαρμογή συμπληρωματικής επικουρικής σύνταξης ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

Εγκύκλιος 10.2.2017-Κ.Υ.Α.-Υπολογισμός ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 23.12.2016- Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 23.12.2016-Υπολογισμός ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 19.12.2016-Κ.Υ.Α.-Ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης.

Εγκύκλιος 16.12.2016-ΕΦΚΑ-για την ημερομηνία καταβολής των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 10.10.2016-Εφάπαξ-Προσδιορισμός ποσοστού αναπλήρωσης Ταμ.Πρόνοιας Εμπορικής.

Εγκύκλιος 15.9.2016-με τις τεχνικές παραμέτρους αναπροσαρμογής επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ.

Εγκύκλιος 7.9.2016-Αναπροσαρμογή προσυνταξιουχικών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ και ένταξη του ΕΤΑΤ και προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ στον ΕΦΚΑ.

Εγκύκλιος 30.6.2016-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ.

Εγκύκλιος 30.6.2016-Εφάπαξ-Καταβολή Εφάπαξ παροχής.

Εγκύκλιος 17.6.2016-Ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ

Εγκύκλιος 29.12.2015 -Υφ. Α. Πετρόπουλου-Άρση καταλογισμού συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑ σε βάρος μητέρων ανηλίκων.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 316/21-12-2015  για μητέρες ανηλίκων ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕΤΕ

Εγκύκλιος 15.12.2015-ΙΚΑ-Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης-ν.4336-2015.

Εγκύκλιος 14.12.2012 - Μείωση συντάξεων Ν. 4093/2012

Εγκύκλιος 23.3.2012 - Μείωση επικουρικών συντάξεων Ν. 4051/2012