Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

30.09.2022 - Ενημέρωση Εξέλιξης Πορείας Επιτοκίων Δανεισμού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ομάδα Δανείων

Ενημέρωση για την πορεία των επιτοκίων δανεισμού: συνέπειες και αντιμετώπιση 

Αθήνα 30/9/2022

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά κυρίως τις προοπτικές που διαμορφώνονται αναφορικά με την τάση των επιτοκίων σε ΕΥΡΩ, με βάση  την πολιτική της ΕΚΤ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κρίναμε σκόπιμο αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους να κάνουμε ορισμένες διευκρινήσεις και ενδεχόμενες προτάσεις επιλογών, σε ότι αφορά τον δανεισμό με επιτόκια που η βάση τους είναι το EURIBOR.  

Ειδικότερα είναι γνωστό ότι τα επιτόκια Euribor (μηνιαία, 3μηνιαία κ.λ.π.) παρ’ ότι δεν συνδέονται άμεσα με τα επιτόκια της ΕΚΤ, επηρεάζονται έμμεσα από αυτά και σε περιόδους όπως αυτές που έχουν  διαμορφωθεί, η μεταβλητότητα τους προηγείται αυτής που προβλέπεται  για τα επιτόκια της ΕΚΤ, με ρυθμό μάλιστα ενδεχόμενα ταχύτερο. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι όσοι συνάδελφοι έχουν δανεισμό με κυμαινόμενα επιτόκια που έχουν σαν βάση το Euribor, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνεχείς αυξήσεις της μηνιαίας τοκοχρεωλυτικής δόσης για το επόμενο διάστημα. Το ύψος των αυξήσεων σωρρευτικά δεν μπορεί να υπολογιστεί, εκτιμάται όμως ότι η μεταβολή δεν θα είναι μικρή με βάση τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Με τα προαναφερόμενα ως δεδομένα πιστεύουμε ότι η έγκαιρη δραστηριοποίηση για διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών σε ότι αφορά το επιτόκιο, ιδιαίτερα σε δάνεια με μεγάλο υπόλοιπο οφειλής και υπολειπόμενη διάρκεια εξόφλησης, είναι αναγκαία και θα πρέπει μεταξύ άλλων να εστιάζει και σε :

Διερεύνηση με την τράπεζα για προτάσεις λύσεων με σκοπό την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους. (Επισημαίνεται ότι προτάσεις τύπου, ποσοστιαίας μείωσης δόσης για 2-3 χρόνια και αυξημένης δόσης στην συνέχεια δεν κρίνονται, κατά αρχάς, επιλέξιμες για όσους έχουν εισόδημα χωρίς προοπτικές μελλοντικών αυξήσεων ή άλλων εισροών). Δυνατότητα τροποποίησης του επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό για τα επόμενα 3-5 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητα πριν την οριστική απόφαση και συμφωνία θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί ξεκάθαρα από την τράπεζα το ποσό της σταθερής μηνιαίας δόσης. Ενδεχόμενη καταβολή μετρητών για μείωση του ποσού της οφειλής και κατά συνέπεια μείωση της δόσης, δεδομένου ότι η απόδοση καταθέσεων στην παρούσα φάση είναι αρνητική. Συνδυασμούς μεταξύ των παραπάνω προτάσεων ή διερεύνηση άλλων ανάλογα με την κάθε περίπτωση και τις ιδιομορφίες της.                                                                                                                

Ολοκληρώνοντας ενημερώνουμε ότι η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου παρακολουθεί τις εξελίξεις πάνω στο ζήτημα αυτό και θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση ή διευκρινήσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Εξυπακούεται ότι η Ομάδα Δανείων παραμένει στην διάθεση των συναδέλφων για οποιοδήποτε ερώτημα ή συνδρομή απαιτηθεί αναφορικά με το θέμα ή εν γένει με τον δανεισμό. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω των τηλεφώνων του Συλλόγου ή και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  ssem.omadadaneion@gmail.com και το συντομότερο δυνατόν ένα  μέλος της Ομάδας Δανείων θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Η Ομάδα Δανείων

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

29.03.2022 - Απολογισμός Ομάδας Δανείων προς την ΓΣ ΣΣΕΜ της 31/3/2022

Απολογισμός Ομάδας Δανείων προς την ΓΣ ΣΣΕΜ της 31/3/2022

Αθήνα 27/3/2022

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι

Η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου, που παρέχει δωρεάν βοήθεια στα  μέλη του για την διευθέτηση των οφειλών τους, ήδη συμπλήρωσε 5 χρόνια δημιουργικής λειτουργίας. Μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με πάνω από 700 υποθέσεις και έχει συμβάλει αποφασιστικά σε όλες τις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις.

Μεταξύ των θεμάτων που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία είναι και η ρύθμιση 2 περιπτώσεων οφειλών για τις οποίες είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κατάσχεσης και είχε οριστεί η ημερομηνία πλειστηριασμού. Και στις δύο περιπτώσεις η Ομάδα Δανείων, αν και ενημερώθηκε για την κατάσταση μόλις ένα τρίμηνο πριν από τον πλειστηριασμό, ενέργησε γρήγορα και κατόρθωσε την ρύθμιση των οφειλών και την αποτροπή των πλειστηριασμών.

Η ποιότητα της δουλειάς που γίνεται φαίνεται από γεγονός ότι στις υποθέσεις που ρυθμίστηκαν  με την συνδρομή της Ομάδας Δανείων προέκυψε οριστική λύση. Επανέρχονται υποθέσεις μόνο στις περιπτώσεις που δεν ακολουθήθηκε, δυστυχώς, η πρόταση της Ομάδας από τους συναδέλφους ή όταν υπάρχουν ιδιομορφίες που οφείλονται είτε στην ειδική κατάσταση του δανειολήπτη είτε στην δυσκαμψία της Τράπεζας.

Το αποτέλεσμα είναι σταδιακά να μειώνεται ο αριθμός των αιτημάτων προς την Ομάδα Δανείων. Ποιοτικά όμως τα νέα αιτήματα που έρχονται είναι αρκετά σύνθετα και με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Επίσης όσα «νέα», ουσιαστικά  παλαιά και επαναλαμβανόμενα αιτήματα έρχονται έχουν πλέον πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αφού στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε το πρόβλημα διογκώθηκε και δυσχεραίνει την  εξεύρεση βιώσιμης και αποδεκτής λύσης.

Οι καθαρά νέες περιπτώσεις αφορούν τρεις κατηγορίες:

Αρνητικές αποφάσεις για Νόμο Κατσέλη: Πρόκειται για αρκετές περιπτώσεις. Οι αρνητικές αποφάσεις για την ένταξη στο Ν. Κατσέλη έχουν ως συνέπεια τον αναδρομικό καταλογισμό τόκων και μάλιστα με επιτόκιο υπερημερίας, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο. Όπως γίνεται κατανοητό πρόκειται για περιπτώσεις που η αίτηση έχει κατατεθεί εδώ και 4-8 χρόνια, συνεπώς η νέα κατάσταση που προκύπτει είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Λήξη ρυθμίσεων με μειωμένες δόσεις: Αφορούν κυρίως στεγαστικά δάνειθα ΣΣΕ’84. Στην παρούσα περίοδο λήγουν ρυθμίσεις που εξάντλησαν όλα τα χρονικά περιθώρια (έως 5 χρόνια) καταβολής μειωμένων δόσεων ακόμα και στο 30% της αρχικά προβλεπόμενης δόσης.  Τώρα με εισόδημα που έχει μειωθεί, σε πραγματικούς όρους (πληθωρισμός) ή ακόμα και ονομαστικά, πρέπει να εξυπηρετήσουν μία δόση που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το ύψος του μηνιαίου εισοδήματος του συναδέλφου. Και εδώ οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες.

Ξεχασμένα δάνεια: Πρόκειται για δάνεια που ήταν στα αρχεία των Τραπεζών, με τα οποία οι Τράπεζες δεν είχαν ασχοληθεί επί χρόνια, τα οποία ενεργοποιήθηκαν τώρα καθώς πουλήθηκαν στα Funds και «βγήκαν στην παγανιά» οι εισπρακτικές. 

Τέλος υπάρχουν και οι περιπτώσεις που σημειώνονται σημαντικές μεταβολές στην δυνατότητα των συναδέλφων να ανταποκριθούν για λόγους υγείας, απωλειών οικείων, απολύσεις από την εργασία των παιδιών κλπ. Ο βαθμός δυσκολίας σε αυτές τις περιπτώσεις ποικίλει.

Όσον αφορά την πανδημία δεν δημιούργησε νέα γενιά προβληματικών δανείων για τους συναδέλφους όμως όσοι έχουν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα (σύζυγοι) αξιοποίησαν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο το πρόγραμμα Γέφυρα για ιδιώτες για τα ενυπόθηκα δάνεια πάσης φύσεως συνδεδεμένα με εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία. Στο θέμα αυτό η παρέμβαση της Ομάδας Δανείων ήταν άκρως αποτελεσματική. Μετά από ενέργειες της  Ομάδας Δανείων αποδέχθηκε η Alpha Bank, παρά τις αρχικές παλινωδίες της, την ένταξη των δανείων ΣΣΕ’84 στο πρόγραμμα Γέφυρα. Από αυτή την ένταξη δημιουργήθηκαν μια σειρά λειτουργικά προβλήματα στα οποία βοηθήσαμε τους συναδέλφους να τα αντιμετωπίσουν. Συνολικά ασχοληθήκαμε με 40 περίπου περιπτώσεις που είχαν κάποιες ιδιομορφίες. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα, 20 μήνες από την ανακοίνωση του Προγράμματος, υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις που ταλαιπωρούν τους συναδέλφους, τις οποίες προσπαθούμε να επιλύσουμε παρεμβαίνοντας τόσο προς την Alpha Bank όσο και προς την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. 

Ως Ομάδα Δανείων έχουμε βρει τον τρόπο συνεργασίας και συνεννόησης για τα θέματα των συναδέλφων με την Alpha Bank και την Cepal.  Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι στην διαχείριση των επιμέρους θεμάτων και πιο αποτελεσματικοί στην τελική λύση για λογαριασμό των συναδέλφων.  Εκτός όμως από τα δάνεια προς την Alpha Bank / Cepal αρκετοί συνάδελφοι έχουν οφειλές και σε άλλες Τράπεζες.  Εδώ οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τις μεγαλύτερες δυσκολίες, κατανόησης των προβλημάτων των δανειοληπτών και εξεύρεσης αμοιβαία αποδεκτής βιώσιμης λύσης, τις αντιμετωπίζουμε με την Τράπεζα Πειραιώς και τον διαχειριστή των σχετικών δανείων για λογαριασμό της, την Intrum.

Ως Ομάδα Δανείων συνεχίζουμε τη δουλειά μας στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τελικά από τα μέσα του 2018, μετά τις κινητοποιήσεις μας και τις παρεμβάσεις μας προς την Alpha Bank και την κυβέρνηση. Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει είναι μεγάλη και πολύτιμη και λειτουργεί σε όφελος των συναδέλφων. Θα συνεχίσουμε να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Παράλληλα η Ομάδα Δανείων παρακολουθεί συνολικά τις εξελίξεις γύρω από τα δάνεια και έχει εικόνα και άποψη για τις εξελίξεις και τις μελλοντικές προοπτικές ώστε να είναι σε θέση να συμβουλεύει τους συναδέλφους με τον εγκυρότερο – καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με την ευκαιρία θέλουμε να επισημάνουμε στους συναδέλφους που αναμένουν αποφάσεις για το Ν. Κατσέλη καθώς και όσους έχουν κάνει ρύθμιση με χαμηλή δόση που θα λήξει κάποια στιγμή και μετά η δόση είναι καθορισμένη σε υπέρογκο ύψος, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ομάδα. Όσο πιο γρήγορα γνωρίζουμε το πρόβλημα τόσο πιο εύκολα θα βρούμε λύση. Η καθυστέρηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σε βάρος της βιωσιμότητας των οφειλών, συνεπώς σε βάρος των συναδέλφων.

Τέλος σημειώνουμε ότι είμαστε στη διαδικασία επικοινωνίας με την ΟΤΟΕ στο πλαίσιο της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προκειμένου να υποβάλλουμε ξανά τις προτάσεις μας για τα στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84 ώστε να υπάρχουν περισσότερα εργαλεία για τη ρύθμισή τους πέρα από τα ήδη εξαιρετικά περιορισμένα που υπάρχουν σήμερα

Η Ομάδα Δανείων

Υποστήριξης των Μελών του ΣΣΕΜ

14.07.2021 - Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων στη Γενική Συνέλευση της 31/3/2021

Ομιλία στη ΓΣ για τον Απολογισμό της Ομάδας Δανείων

Ομιλήτρια Εύα Ερμίδου, μέλος της Ομάδας Δανείων

31/3/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι καλημέρα σας

Χαιρετίζω την σημερινή μας Γενική Συνέλευση που γίνεται σε αντίξοες συνθήκες, οι οποίες όμως δεν μας έχουν καταβάλλει σαν Σύλλογο και μία από τις πολλές αποδείξεις είναι η μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει και η επιτυχία της παρούσας ΓΣ.

Εγώ θα σας παρουσιάσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται τον απολογισμό της Ομάδας Δανείων. Το πλήρες - αναλυτικό κείμενο του απολογισμού έχει αναρτηθεί στο Site του Συλλόγου και έχει δημοσιευθεί στο 3ο τεύχος της Συναδελφικής Ενότητας που έχετε όλοι λάβει ταχυδρομικά. Εδώ θα επισημάνω τα βασικά σημεία της δράσης μας ως Ομάδα Δανείων το διάστημα από τις Εκλογές Δεκεμβρίου 2019 μέχρι σήμερα.

     Συγκεκριμένα στο προαναφερόμενο διάστημα, συνεχίστηκε η συνδρομή στις προσπάθειες συναδέλφων για διευθέτηση του δανεισμού τους. Δανείων με οποιαδήποτε μορφή και εάν έγινε χρήση (Στεγαστικά, ΣΣΕ’84 & μέσω Καταστημάτων, Καταναλωτικά, Πιστωτικές κάρτες  κ.α.) και για όσα ζητήματα μας γνωστοποιήθηκαν. Στόχοι μας, κατά περίπτωση, να μπορούν να τον εξυπηρετήσουν χωρίς να εξαντλούνται οικονομικά και βεβαίως με πρωταρχικό στόχο την διατήρηση της περιουσίας τους και ιδιαίτερα της κατοικίας τους. Στο παραπάνω πλαίσιο το Δ΄ 3μηνο του 2020 εξετάσθηκαν 28 νέα αιτήματα, φθάνοντας έτσι συνολικά στα 500 αιτήματα από την ενεργοποίηση της Ομάδας μέχρι τέλους 2020, ενώ μόνο κατά το Γενάρη 2021 υποβλήθηκαν  22 νέα αιτήματα παροχής βοήθειας.        Ιδιαίτερο βάρος, παράλληλα, δόθηκε στην αναζήτηση πληροφοριών και διευκρινήσεων σε ότι αφορά παροχές και διευκολύνσεις που δόθηκαν λόγω COVID-19 από κάθε εμπλεκόμενη πλευρά ( Τράπεζα ή και Δημόσιο ), με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και παροχή συνδρομής σε συναδέλφους που δυνητικά τους αφορούν.  Εδώ τα αιτήματα είναι 30.

Στο παραπάνω πλαίσιο εκδόθηκαν σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινήσεις, ενημερώσεις και σχολιασμούς από πλευράς της Ομάδας, για τα ζητήματα :

Αναστολή δόσεων δανείων Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ Επιστολή προς Δανειολήπτες από Alpha Bank για την Διαχείριση Καθυστερημένων Δανείων από τη CEPAL Διαδικασία άρσης προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ84 χωρίς έξοδα Επίσπευση Διαδικασιών νόμου «Κατσέλη»

Ανάλογα με το θέμα εκδόθηκαν περισσότερες από μία ανακοινώσεις.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» απαιτήθηκαν αρκετές παρεμβάσεις και διαβουλεύσεις της Ομάδας με την Alpha Bank, αφ’ ενός μεν για να επιβεβαιωθεί η ισχύς του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης και για τα δάνεια ΣΣΕ84, αφ΄ετέρου δε για την επίλυση τεχνικών-λειτουργικών ζητημάτων που δημιουργήθηκαν σε ότι αφορά τα δάνεια ΣΣΕ84.

Η παρέμβασή μας ως Σύλλογος / Ομάδα Δανείων στο θέμα ήταν καθοριστική. Χωρίς αυτήν τα δάνεια ΣΣΕ’84 θα ήταν εκτός, όπως διαφάνηκε από τον αρχικό σχεδιασμό της Alpha Bank. 

Τα προβλήματα που προέκυψαν και συνεχίζουν να προκύπτουν είναι πολλά. Μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι παρεμβάσεις της Ομάδας για ταχεία και έγκαιρη επίλυση των υπολειπόμενων εκκρεμοτήτων έτσι ώστε να ξεκινήσει η επιδότηση, που αφορά όλους τους δανειολήπτες συναδέλφους με στεγαστικά ΣΣΕ84 οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα επειδή έχουν υποστεί μείωση οικογενειακού εισοδήματος λόγω της πανδημίας.

     Άμεση επίσης ήταν η συνδρομή της Ομάδας με έγγραφες παρεμβάσεις στην Alpha Bank, σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε από καταγγελίες συναδέλφων, η αυθαίρετη ανάληψη για εξόφληση καθυστερημένων οφειλών, των ποσών που πιστώθηκαν σε λογαριασμούς προερχομένων από Επιστροφή αναδρομικών ποσών  από μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα του Ν.4714/2020, κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας με την οποία τα εν λόγω ποσά χαρακτηρίστηκαν ανεκχώρητα και ακατάσχετα έναντι οιουδήποτε τρίτου. Οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση επιστροφή των ποσών.      Η συνδρομή της Ομάδας ζητήθηκε από τον ΣΣΕΜ και για το ζήτημα της καταγγελίας από πλευράς της Groupama του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του Συλλόγου Εργαζομένων το οποίο ίσχυε από το 2003 και αφορούσε την ασφαλιστική κάλυψη των δάνειων ΣΣΕ84, συναδέλφων σε περίπτωση θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας.

Με βάση τα χρονικά περιθώρια στα οποία απαιτήθηκε, η διερεύνηση του ζητήματος και η υποβολή προτάσεων, τηρώντας ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας σε ότι αφορά τις Ασφαλιστικές προτάσεις την διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων και μετά την 1/1/2021 που έπαυε η ισχύς του ασφαλιστηρίου λόγω της καταγγελίας του, προκρίθηκε κατ’ αρχάς η Νέα πρόταση της Groupama (αυξημένο ασφάλιστρο & χωρίς την κάλυψης της Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας).

Θα πρέπει επίσης ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι επιπλέον σημαντικά κριτήρια που οδήγησαν στην επιλογή της πρότασης Groupama, πέραν του προαναφερθέντος βασικού κριτηρίου ήταν, η διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλισμένων συναδέλφων χωρίς περαιτέρω διαδικασίες από πλευράς τους, ιδιαίτερα χωρίς δήλωση της κατάστασης υγείας, καθώς και η δυνατότητα εκ των υστέρων αποχώρησης ( διακοπή της συμμετοχής ) όσων δεν επιθυμούν την συνέχιση ασφάλισης για τους δικούς του λόγους.

Επίσης από τις υπόλοιπες προσφορές που υποβλήθηκαν προκρίθηκε ως εναλλακτική λύση η πρόταση της ΑΧΑ, με θετικά και αρνητικά στοιχεία.

     Η ψήφιση επίσης του Ν.4738 (ΦΕΚ Α 207 / 27.10.2020 ) περί Ρύθμισης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Νέος πτωχευτικό νόμος), έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων και διερεύνησης από την Ομάδα μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα βοήθειας όπου απαιτηθεί, στο μέτρο του δυνατού, προς τους συναδέλφους.

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της δράσης, θέλουμε να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά την πρόσκληση για συμμετοχή συναδέλφων στην Ομάδα δανείων με εμπειρία στα σχετικά θέματα που επεξεργάζεται η Ομάδα, αφού ο όγκος των εργασιών είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικός λόγω της ποικιλίας της πολυπλοκότητας των θεμάτων και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αιτημάτων ρυθμίσεων των συναδέλφων.   

 

10.02.2021 - Ενημέρωση για τα Στεγαστικά Δάνεια ΣΣΕ'84 και την Πλατφόρμα Γέφυρα

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

 

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» & Στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84

 Είσπραξη ασφαλίστρων για το Ομαδικό της Groupama

και

Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο «Γέφυρα» για την επιδότηση της δόσης

Αθήνα 9/2/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά:

Τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Γέφυρα» ενώ παράλληλα συνεχίζουν να συμμετέχουν στο «Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της Groupama», με αντικείμενο την κάλυψη των Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84 όπως ανανεώθηκε και ισχύει από 1/1/2021 (κάλυψη θανάτου).

Εντός των ημερών αναμένεται η υλοποίηση του τρόπου είσπραξης των ασφαλίστρων (διαδικασία που μόλις σήμερα και κατόπιν συνεχών πιέσεων μας, συμφωνήθηκε μεταξύ τράπεζας και Groupama). Συνεπώς θα αρχίσει η διαδικασία χρέωσης των καταθετικών λογαριασμών των συναδέλφων με τα ασφάλιστρα. Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό τους για την πληρωμή των ασφαλίστρων τους (υπολογίζεται και εισπράττεται σε μηνιαία βάση με ασφάλιστρο 0,082% επί του εκάστοτε υπολοίπου). Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη πληρωμής μιας δόσης, ο δανειολήπτης χάνει αυτόματα την ασφαλιστική κάλυψη.

Τους έχοντες εμπρόθεσμα (δηλαδή έως 31.10.2020) υποβάλει αίτημα στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα «Γέφυρα» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, (ΕΓΔΙΧ) και δεν έχουν λάβει την προβλεπομένη από τον Ν. 4714/2020 επιδότηση, παρότι έχουν, κατ΄αρχήν,  κριθεί ως επιλέξιμοι.

Όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην τροφοδότηση της Πλατφόρμας με την απαραίτητη και σωστή πληροφόρηση (κυρίως με τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ’84, ή απουσία συσχετισμού αν η αίτηση υπεβλήθη από τον εγγυητή κλπ) από την Alpha Bank.

Ως Ομάδα Δανείων έχουμε επανειλημμένα παρέμβει επιδιώκοντας τόσο  οριστική και γενική λύση, όσο και στην αντιμετώπιση ατομικών θεμάτων συναδέλφων δανειοληπτών που ζήτησαν την συνδρομή μας. Το συμπέρασμα είναι ότι λόγω μηχανογραφικών προβλημάτων η τροφοδότηση της Πλατφόρμας, με τα απαραίτητα στοιχεία, πραγματοποιείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, παρ' όλη την πίεση που συνεχώς ασκούμε. Έχουμε καταγράψει  τις περιπτώσεις αυτές και τις παρακολουθούμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς της Alpha Bank. Συνιστούμε σε όσους από τους συναδέλφους αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα και δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή μαζί μας, να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Δανείων (ssem.omadadaneion@gmail.com) ή τηλεφωνικά με τον Σύλλογο.

Εξυπακούεται ότι συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα 2 παραπάνω θέματα και θα σας ενημερώσουμε για ότι προκύψει.

Η Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ

01.02.2021 - Ενημέρωση για τις Χρεώσεις Ασφαλιστηρίου Δανειοληπτών Groupama

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορική Τράπεζας

 

Ενημέρωση για τις Χρεώσεις του Ασφαλιστηρίου Δανειοληπτών με την Groupama

1/2/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από την ενημέρωση που έχουμε προκύπτει ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 οι χρεώσεις για το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών με την Groupama έγιναν με τη προηγούμενη τιμολόγηση. Υπάρχει δηλαδή καθυστέρηση στην αναπροσαρμογή του συστήματος χρεώσεων των λογαριασμών μας από την Alpha Bank, με βάση τη νέα τιμολόγηση.  Όταν θα γίνει η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου οι χρεώσεις θα γίνουν με αναδρομικό χαρακτήρα.

Με βάση τα προαναφερόμενα και προκειμένου να μην μείνει κάποιος ανασφάλιστος λόγω μη καταβολής του ασφαλίστρου εφιστούμε την προσοχή σας:

α) Στην επιβεβαίωση ύπαρξης επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στον καταθετικό λογαριασμό στον οποίο χρεώνονται το ασφάλιστρο έτσι ώστε όταν γίνει η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου να μπορέσει να αναληφθεί  το απαραίτητο ποσό και να μην βρεθείτε εκτός ασφάλισης.

β) Στην παρακολούθηση του καταθετικού σας λογαριασμού, στον οποίο χρεώνεται το ασφάλιστρο, για να έχετε ακριβή εικόνα τι χρεώνεστε και πότε αυτό πραγματοποιήθηκε.

 

Η Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ

14.01.2021 - Διαδικασία Άρσης Προσημείωσης Χωρίς Έξοδα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαδικασία άρσης προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ  χωρίς έξοδα

13/1/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Στην Επιχειρησιακή Σύμβαση 2020-2022, που έχει συνάψει η Alpha Bank έχει συμφωνήσει και ήδη εφαρμόζεται  η ανάληψη από μέρους της των συνολικών εξόδων (παράστασης στο δικαστήριο/ εκπροσώπησης) που απαιτούνται για την άρση της προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ’84 για το προσωπικό της και τους συνταξιούχους (συμπεριλαμβανομένων και των  συνταξιούχων της Εμπορικής).

Προκειμένου τα έξοδα άρσης να καλυφθούν από την τράπεζα θα πρέπει:

Το εξοφλημένο δάνειο να αφορούσε στεγαστικό ΣΣΕ’84 (τα δάνεια μέσω Κατ/των εξαιρούνται). Να μην υπάρχουν οφειλές από άλλα πάσης μορφής δάνεια ή πιστώσεις σε καθυστέρηση.

Για τον λόγο αυτό στο αίτημα άρσης προσημείωσης που οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, θα πρέπει να μην παραλείπουν να  αιτούνται και την μη επιβάρυνση τους με έξοδα άρσης προσημείωσης. Αρμόδια μονάδα της Τράπεζας για το θέμα η Υπηρεσία Στεγαστικών Δανείων Προσωπικού ΣΣΕ’84 (υπόψη κας χ. Μπάλτα) στο Κεντρικό Κατάστημα (e-mail:  mainbranch@alpha.gr )

Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται τα έξοδα εξάλειψης υποθήκης (ουσιαστικά αφορά πολύ παλαιά δάνεια στα οποία εγγραφόταν  προσημείωση και υποθήκη), η οποία υλοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Τέλος τα έξοδα μεταγραφής της δικαστικής απόφασης σε υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο, επιβαρύνουν τον δανειολήπτη.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, σε περίπτωση που διαπιστώσουν απόκλιση από τα προαναφερθέντα να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ.

Η Ομάδα Δανείων

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

12.01.2021 - Επίσπευση Διαδικασιών Νόμου «Κατσέλη»

 

Επίσπευση Διαδικασιών νόμου «Κατσέλη»

12/1/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Ο νόμος 4745/2020 προβλέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών εκδίκασης των αιτήσεων δανειοληπτών ένταξης στο νόμο «Κατσέλη» (ν. 3629/2010).

Όσοι συνάδελφοι έχουν προσφύγει στην προστασία του νόμου «Κατσέλη» και η συζήτηση της υπόθεσής τους έχει προσδιοριστεί μετά την 15/6/2021 απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού της συζήτησης. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα τότε η αίτηση για υπαγωγή στον νόμο «Κατσέλη» θεωρείται ως μη ασκηθείσα και η υπόθεση τελειώνει εκεί.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον νόμο «Κατσέλη». Σε ορισμένες περιπτώσεις δε η αίτηση επαναπροσδιορισμού πρέπει να γίνει ως την 15.1.2021 και η προθεσμία κλιμακώνεται έως και 30.6.2021.

Οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει ένταξη στο νόμο «Κατσέλη» θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους για να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες και να μην χάσουν τη δυνατότητα εκδίκασης της υπόθεσής τους.

Η Ομάδα Δανείων

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

18.12.2020 - Επιστολή Alpha Bank στους Δανειολήπτες για CEPAL

Επιστολή προς Δανειολήπτες από Alpha Bank

για την Διαχείριση Καθυστερημένων Δανείων από τη CEPAL

Αθήνα 15/12/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Από αρχές Νοεμβρίου όσοι συνάδελφοι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από οποιασδήποτε μορφής δανεισμό ή είναι εγγυητές σε δανειστικές συμβάσεις στην Alpha Bank, έλαβαν ηλεκτρονικά ή και ταχυδρομικά ενημερωτική επιστολή με την οποία τους γνωστοποιείται η επέκταση συνεργασίας της τράπεζας με την θυγατρικής της, την CEPAL.

13.11.2020 - Διευκρινήσεις για Θέματα Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84 που Εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Πρόσθετη Πράξη Σύμβασης Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ’84

για Ένταξη στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

 

13/11/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι

 

Τα προβλήματα που αρχικά δημιουργήθηκαν με την ένταξη των δανείων ΣΣΕ’84 σταδιακά φαίνεται να επιλύονται από την Alpha Bank και τα δάνεια άρχισαν να εμφανίζονται στην Πλατφόρμα ΓΕΦΥΡΑ.