Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

08.01.2018 Ενημέρωση για Λοιπές Προσφορές Ασφάλισης Κατοικίας

 

08.01.2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε προηγούμενη ανακοίνωση της Ομάδας Δανείων (12.11.2017) σχετικά με την υποχρέωσή μας, στα ενυπόθηκα στεγαστικά να υπάρχει συμβόλαιο ασφάλισης, είχαμε αναφέρει ότι "μετά τη διερεύνηση της αγοράς και την αναζήτηση καλύτερων οικονομικά αλλά και τεχνικά λύσεων, θα σας ενημερώσουμε για δυνατότητες σύναψης συμβολαίων ασφάλισης κατοικίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο."

Σε συνέχεια της από 19.11.2017 ανακοίνωσής μας με την οποία σας παρουσιάσαμε την πρώτη σχετική πρόταση, με την παρούσα σας παρουσιάζουμε τρεις επιπλέον προτάσεις που κάθε μία προτείνει περισσότερες από μία προσφορές.

Αφού μελετήσετε όλες τις προτάσεις μπορείτε να επιλέξετε από αυτές ή και από άλλες που ενδεχόμενα έχετε υπόψη σας όποια θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, όπως εσείς τις αξιολογείτε.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται είτε τώρα είτε αργότερα, όταν θα πλησιάζουν προς τη λήξη τους τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια, μπορούν να επικοινωνούν απ΄ ευθείας με τους αρμοδίους που αναφέρονται σε κάθε πρόταση για τα περεταίρω.

Διευκρινίζονται ότι:

α) Η Ομάδα Δανείων για την διευκόλυνσή όλων μας και για την επίτευξη κάποιων βελτιωμένων τιμών προχώρησε σε αυτές τις ενέργειες αναζήτησης και δημοσιοποίησης των προτάσεων.

β) Για την όλη διαδικασία δεν υπάρχει καμία συναλλαγή, οικονομική ή άλλη, εκ μέρους του Συλλόγου ή της Ομάδας Δανείων με τους προσφέροντες.

γ) Οι συνάδελφοι δεν έχουν καμία υποχρέωση να αποδεχθούν κάποια από τις παραπάνω προτάσεις. Ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους και αποφασίζουν οι ίδιοι κατά πόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν κάποια από αυτές ή όχι.

Η Ομάδα Δανείων Μελών του ΣΣΕΜ

 Για τις προτάσεις της MEGA Broker πατήστε ΕΔΩ

 Για τις προτάσεις της Ζάβρα Γεωργίας (συναδέλφου) πατήστε ΕΔΩ

 Για τις προτάσεις της Victory Promise πατήστε ΕΔΩ

 

15.12.2017 Διευκρίνιση για Συνάντηση με Alpha Bank

15/12/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στη σχετικό ενημερωτικό σημείωμα αναφέραμε ονομαστικά τους εκπροσώπους της Alpha Bank (κ.κ. Π. Κιτριλάκης και Α. Βενέτης) για να γίνει κατανοητό το επίπεδο αντιπροσώπευσης της Τράπεζας. Η αναφορά αυτή δεν σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς, που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εξυπηρέτηση του δανεικών του υποχρεώσεων, απευθύνεται στα παραπάνω στελέχη της Τράπεζας ζητώντας τη συνδρομή τους στην υπόθεσή του.

Όσοι συνάδελφοι χρειάζονται υποστήριξη, βοήθεια ή διευκρινίσεις απευθύνονται στο Σύλλογο και ειδικότερα στην Ομάδα Δανείων με τη διαδικασία που έχουμε αναφέρει.

12.12.2017 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Συνάντησης με την Alpha Bank για τα Δάνεια των Μελών του ΣΣΕΜ

11/12/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 7/12/2017 πραγματοποιήθηκε η νέα συνάντηση, η οποία είχε ζητηθεί από την Ομάδα Δανείων του Συλλόγου μας, με τον αρμόδιο για τα θέματα καθυστερήσεων δανείων λιανικής Εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή της Alpha Bank κ. Περικλή Κιτριλάκη καθώς και τον Δ/ντή Διευθέτησης Οφειλών Λιανικής Τραπεζικής κ. Α. Βενέτη.

Σκοπός της συνάντησης μας αυτής ήταν η επιβεβαίωση της θετικής πρόθεσης από πλευράς της Alpha Bank, όπως μας διαμηνύθηκε το προηγούμενο διάστημα κατά τις συναντήσεις που ζητήσαμε και πραγματοποιήσαμε με Κυβερνητικά στελέχη για την επίλυση του θέματος. Ειδικότερα ζητούμενο ήταν η απάντηση της Τράπεζας στη βασική πρόταση της Ομάδας Δανείων του ΣΣΕΜ (διαχωρισμός δανειακών υποχρεώσεων), όπως αυτή είχε διατυπωθεί από 4/4/2017, με στόχο την ουσιαστική και όχι πρόσκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που βιώνουν συνάδελφοι, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, εξ αιτίας του δραστικού περιορισμού των συντάξεων.

06.12.2017 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Νόμο "Κατσέλη"

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ (3869/2010)

05/12/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα για το Νόμο "Κατσέλη" προκειμένου να έχουμε μια συνολική πληροφόρηση επί του θέματος, όπως ισχύει, και να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις όσοι θεωρούν ότι μπορούν να τον αξιοποιήσουν.

Κρίναμε σκόπιμο να συντάξουμε την παρούσα ενημέρωση καθώς:

20.11.2017 Ενημέρωση για προσφορά GROUPAMA ασφάλισης κατοικίας

19.11.2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην τελευταία ανακοίνωσή μας σχετικά την υποχρέωσή μας, στα ενυπόθηκα στεγαστικά να υπάρχει συμβόλαιο ασφάλισης, είχαμε αναφέρει ότι "μετά τη διερεύνηση της αγοράς και την αναζήτηση καλύτερων οικονομικά αλλά και τεχνικά λύσεων, θα σας ενημερώσουμε για δυνατότητες σύναψης συμβολαίων ασφάλισης κατοικίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο."

12.11.2017 Ενημερωτικό για Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ενυπόθηκων Ακινήτων

12/11/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενημερωθήκαμε από μέλη μας ότι τις τελευταίες ημέρες η Alpha Bank ειδοποιεί όσους έχουν e-banking, μέσω μηνύματος, για την προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει ενυπόθηκα ακίνητα του δανεισμού τους, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, εφ' όσον δεν έχει ήδη προσκομισθεί. Στο μήνυμα επίσης αναφέρεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία σχετικό ασφαλιστήριο η Τράπεζα θα προχωρήσει στην ασφαλιστική του κάλυψη με χρέωση του πελάτη.

26.10.2017 Ενημέρωση για τα Δάνεια των Μελών του ΣΣΕΜ

Αθήνα 26/10/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των συναδέλφων για την δραστηριότητα της Ομάδας δανείων των μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας (ΣΣΕΜ) κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε τις μέχρι σήμερα ενέργειες, τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες που αποκομίσαμε στην περίοδο λειτουργίας της Ομάδας αλλά και τις προθέσεις- στόχους μας για το επόμενο διάστημα.

Η Ομάδα μας αξιολογώντας τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά και αυτές που διαγράφονται για το μέλλον σε ότι αφορά τα εισοδήματα μας από τις συντάξεις, κατέληξε στην διαμόρφωση μιας αρκετά σοβαρής πρότασης σε ότι αφορά την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων των συναδέλφων οι οποίοι έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Η πρόταση μας, η οποία έχει συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση

04.07.2017 Υπόμνημα για τα δάνεια προς ΣΥΡΙΖΑ

Υπόμνημα Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας για την αδυναμία εξυπηρέτησης του τραπεζικού δανεισμού τους

2017.06.17

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας έχει 8.400 μέλη. Από αυτούς οι μισοί περίπου είναι σε "προσυνταξιοδοτικό" καθεστώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο επικουρικό ταμείο μας, μετά τις μαζικές εθελούσιες των τελευταίων ετών.

Ως εργαζόμενοι μόνο για την επικουρική μας ασφάλιση καταβάλαμε, εμείς προσωπικά, εισφορές που τα τελευταία χρόνια ανέρχονταν στο 14,75% των αποδοχών μας. Τα ποσά αυτά ήταν επιπλέον των εισφορών για την κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ που είμαστε στην ανώτατη κλάση.

03.07.2017 Συνάντηση με ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια συναδέλφων

 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 29/6/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου Συνταξιούχων με εκπροσώπους του κυβερνώντος πολιτικού φορέα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Η συνάντηση είχε σκοπό την ενημέρωση των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην αποπληρωμή των δανείων των συνταξιούχων ειδικά της Εμπορικής Τράπεζας λόγω των υψηλών περικοπών στις συντάξεις μας.

Το θέμα ανέπτυξε αναλυτικά το μέλος του ΔΣ και επικεφαλής της Επιτροπής Δανείων του Συλλόγου συνάδελφος Παύλος Δερμενάκης, ο οποίος τόνισε ιδιαίτερα την αρνητική στάση της Alpha Bank να δώσει ουσιαστική λύση στο θέμα και ανέπτυξε την πρόταση που έχει διαμορφώσει ο Σύλλογος και έχει προτείνει στην Τράπεζα για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της αποπληρωμής των δανείων και παράλληλα την διάσωση της α κατοικίας των συνταξιούχων συναδέλφων. Τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι το μεγάλο πρόβλημα των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας οφείλεται στη πολιτική των μνημονίων αλλά και στην μεγαλύτερη περικοπή των συντάξεών μας σε σχέση με τους συνταξιούχους άλλων Τραπεζών.

Από την πλευρά του ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης, αφού αναφέρθηκε ότι μπήκαν και γενικότερα θέματα που αφορούν τα οικονομικά υπουργεία, δεσμεύθηκε, σε συνεννόηση και με τους λοιπούς εκπροσώπους του κόμματος, στις εξής κινήσεις:

να πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων του συλλόγου με εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας για το συνταξιοδοτικό θέμα, να εισαχθεί το θέμα της αποπληρωμής των δανείων σε σύσκεψη των υπουργείων οικονομικών ανάπτυξης και εργασίας, να πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων του συλλόγου με τη Γεν. Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους για το θέμα της αποπληρωμής των δανείων, και ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώσουν την Κ.Ο. και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα που συζητήθηκε.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερώνονται τα μέλη στο site του Συλλόγου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛEΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ALPHA  BANK

 

08.06.2017 Νέα επιστολή προς την Alpha Bank για τα δάνεια συναδέλφων . Στοιχεία για τις ανάγκες ρυθμίσεων.

ΠΡΟΣ:   Alpha Bank, Σταδίου 38, Αθήνα                                      Α.Π.: 2.525                    Αθήνα, 8/6/2017

               Υπόψη κ. Π. Κιτριλάκη

               Γενικού Διευθυντή

 Θέμα:   Στοιχεία για τις ανάγκες ρυθμίσεων δανειακών οφειλών μελών Συλλόγου μας