Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

14.07.2021 - Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων στη Γενική Συνέλευση της 31/3/2021

Ομιλία στη ΓΣ για τον Απολογισμό της Ομάδας Δανείων

Ομιλήτρια Εύα Ερμίδου, μέλος της Ομάδας Δανείων

31/3/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι καλημέρα σας

Χαιρετίζω την σημερινή μας Γενική Συνέλευση που γίνεται σε αντίξοες συνθήκες, οι οποίες όμως δεν μας έχουν καταβάλλει σαν Σύλλογο και μία από τις πολλές αποδείξεις είναι η μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει και η επιτυχία της παρούσας ΓΣ.

Εγώ θα σας παρουσιάσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται τον απολογισμό της Ομάδας Δανείων. Το πλήρες - αναλυτικό κείμενο του απολογισμού έχει αναρτηθεί στο Site του Συλλόγου και έχει δημοσιευθεί στο 3ο τεύχος της Συναδελφικής Ενότητας που έχετε όλοι λάβει ταχυδρομικά. Εδώ θα επισημάνω τα βασικά σημεία της δράσης μας ως Ομάδα Δανείων το διάστημα από τις Εκλογές Δεκεμβρίου 2019 μέχρι σήμερα.

     Συγκεκριμένα στο προαναφερόμενο διάστημα, συνεχίστηκε η συνδρομή στις προσπάθειες συναδέλφων για διευθέτηση του δανεισμού τους. Δανείων με οποιαδήποτε μορφή και εάν έγινε χρήση (Στεγαστικά, ΣΣΕ’84 & μέσω Καταστημάτων, Καταναλωτικά, Πιστωτικές κάρτες  κ.α.) και για όσα ζητήματα μας γνωστοποιήθηκαν. Στόχοι μας, κατά περίπτωση, να μπορούν να τον εξυπηρετήσουν χωρίς να εξαντλούνται οικονομικά και βεβαίως με πρωταρχικό στόχο την διατήρηση της περιουσίας τους και ιδιαίτερα της κατοικίας τους. Στο παραπάνω πλαίσιο το Δ΄ 3μηνο του 2020 εξετάσθηκαν 28 νέα αιτήματα, φθάνοντας έτσι συνολικά στα 500 αιτήματα από την ενεργοποίηση της Ομάδας μέχρι τέλους 2020, ενώ μόνο κατά το Γενάρη 2021 υποβλήθηκαν  22 νέα αιτήματα παροχής βοήθειας.        Ιδιαίτερο βάρος, παράλληλα, δόθηκε στην αναζήτηση πληροφοριών και διευκρινήσεων σε ότι αφορά παροχές και διευκολύνσεις που δόθηκαν λόγω COVID-19 από κάθε εμπλεκόμενη πλευρά ( Τράπεζα ή και Δημόσιο ), με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και παροχή συνδρομής σε συναδέλφους που δυνητικά τους αφορούν.  Εδώ τα αιτήματα είναι 30.

Στο παραπάνω πλαίσιο εκδόθηκαν σχετικές ανακοινώσεις με διευκρινήσεις, ενημερώσεις και σχολιασμούς από πλευράς της Ομάδας, για τα ζητήματα :

Αναστολή δόσεων δανείων Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ Επιστολή προς Δανειολήπτες από Alpha Bank για την Διαχείριση Καθυστερημένων Δανείων από τη CEPAL Διαδικασία άρσης προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ84 χωρίς έξοδα Επίσπευση Διαδικασιών νόμου «Κατσέλη»

Ανάλογα με το θέμα εκδόθηκαν περισσότερες από μία ανακοινώσεις.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» απαιτήθηκαν αρκετές παρεμβάσεις και διαβουλεύσεις της Ομάδας με την Alpha Bank, αφ’ ενός μεν για να επιβεβαιωθεί η ισχύς του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης και για τα δάνεια ΣΣΕ84, αφ΄ετέρου δε για την επίλυση τεχνικών-λειτουργικών ζητημάτων που δημιουργήθηκαν σε ότι αφορά τα δάνεια ΣΣΕ84.

Η παρέμβασή μας ως Σύλλογος / Ομάδα Δανείων στο θέμα ήταν καθοριστική. Χωρίς αυτήν τα δάνεια ΣΣΕ’84 θα ήταν εκτός, όπως διαφάνηκε από τον αρχικό σχεδιασμό της Alpha Bank. 

Τα προβλήματα που προέκυψαν και συνεχίζουν να προκύπτουν είναι πολλά. Μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι παρεμβάσεις της Ομάδας για ταχεία και έγκαιρη επίλυση των υπολειπόμενων εκκρεμοτήτων έτσι ώστε να ξεκινήσει η επιδότηση, που αφορά όλους τους δανειολήπτες συναδέλφους με στεγαστικά ΣΣΕ84 οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα επειδή έχουν υποστεί μείωση οικογενειακού εισοδήματος λόγω της πανδημίας.

     Άμεση επίσης ήταν η συνδρομή της Ομάδας με έγγραφες παρεμβάσεις στην Alpha Bank, σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε από καταγγελίες συναδέλφων, η αυθαίρετη ανάληψη για εξόφληση καθυστερημένων οφειλών, των ποσών που πιστώθηκαν σε λογαριασμούς προερχομένων από Επιστροφή αναδρομικών ποσών  από μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα του Ν.4714/2020, κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας με την οποία τα εν λόγω ποσά χαρακτηρίστηκαν ανεκχώρητα και ακατάσχετα έναντι οιουδήποτε τρίτου. Οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση επιστροφή των ποσών.      Η συνδρομή της Ομάδας ζητήθηκε από τον ΣΣΕΜ και για το ζήτημα της καταγγελίας από πλευράς της Groupama του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του Συλλόγου Εργαζομένων το οποίο ίσχυε από το 2003 και αφορούσε την ασφαλιστική κάλυψη των δάνειων ΣΣΕ84, συναδέλφων σε περίπτωση θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας.

Με βάση τα χρονικά περιθώρια στα οποία απαιτήθηκε, η διερεύνηση του ζητήματος και η υποβολή προτάσεων, τηρώντας ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας σε ότι αφορά τις Ασφαλιστικές προτάσεις την διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων και μετά την 1/1/2021 που έπαυε η ισχύς του ασφαλιστηρίου λόγω της καταγγελίας του, προκρίθηκε κατ’ αρχάς η Νέα πρόταση της Groupama (αυξημένο ασφάλιστρο & χωρίς την κάλυψης της Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας).

Θα πρέπει επίσης ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι επιπλέον σημαντικά κριτήρια που οδήγησαν στην επιλογή της πρότασης Groupama, πέραν του προαναφερθέντος βασικού κριτηρίου ήταν, η διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλισμένων συναδέλφων χωρίς περαιτέρω διαδικασίες από πλευράς τους, ιδιαίτερα χωρίς δήλωση της κατάστασης υγείας, καθώς και η δυνατότητα εκ των υστέρων αποχώρησης ( διακοπή της συμμετοχής ) όσων δεν επιθυμούν την συνέχιση ασφάλισης για τους δικούς του λόγους.

Επίσης από τις υπόλοιπες προσφορές που υποβλήθηκαν προκρίθηκε ως εναλλακτική λύση η πρόταση της ΑΧΑ, με θετικά και αρνητικά στοιχεία.

     Η ψήφιση επίσης του Ν.4738 (ΦΕΚ Α 207 / 27.10.2020 ) περί Ρύθμισης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Νέος πτωχευτικό νόμος), έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων και διερεύνησης από την Ομάδα μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα βοήθειας όπου απαιτηθεί, στο μέτρο του δυνατού, προς τους συναδέλφους.

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της δράσης, θέλουμε να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά την πρόσκληση για συμμετοχή συναδέλφων στην Ομάδα δανείων με εμπειρία στα σχετικά θέματα που επεξεργάζεται η Ομάδα, αφού ο όγκος των εργασιών είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικός λόγω της ποικιλίας της πολυπλοκότητας των θεμάτων και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αιτημάτων ρυθμίσεων των συναδέλφων.   

 

10.02.2021 - Ενημέρωση για τα Στεγαστικά Δάνεια ΣΣΕ'84 και την Πλατφόρμα Γέφυρα

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

 

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» & Στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84

 Είσπραξη ασφαλίστρων για το Ομαδικό της Groupama

και

Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο «Γέφυρα» για την επιδότηση της δόσης

Αθήνα 9/2/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά:

Τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Γέφυρα» ενώ παράλληλα συνεχίζουν να συμμετέχουν στο «Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της Groupama», με αντικείμενο την κάλυψη των Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84 όπως ανανεώθηκε και ισχύει από 1/1/2021 (κάλυψη θανάτου).

Εντός των ημερών αναμένεται η υλοποίηση του τρόπου είσπραξης των ασφαλίστρων (διαδικασία που μόλις σήμερα και κατόπιν συνεχών πιέσεων μας, συμφωνήθηκε μεταξύ τράπεζας και Groupama). Συνεπώς θα αρχίσει η διαδικασία χρέωσης των καταθετικών λογαριασμών των συναδέλφων με τα ασφάλιστρα. Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό τους για την πληρωμή των ασφαλίστρων τους (υπολογίζεται και εισπράττεται σε μηνιαία βάση με ασφάλιστρο 0,082% επί του εκάστοτε υπολοίπου). Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη πληρωμής μιας δόσης, ο δανειολήπτης χάνει αυτόματα την ασφαλιστική κάλυψη.

Τους έχοντες εμπρόθεσμα (δηλαδή έως 31.10.2020) υποβάλει αίτημα στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα «Γέφυρα» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, (ΕΓΔΙΧ) και δεν έχουν λάβει την προβλεπομένη από τον Ν. 4714/2020 επιδότηση, παρότι έχουν, κατ΄αρχήν,  κριθεί ως επιλέξιμοι.

Όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην τροφοδότηση της Πλατφόρμας με την απαραίτητη και σωστή πληροφόρηση (κυρίως με τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ’84, ή απουσία συσχετισμού αν η αίτηση υπεβλήθη από τον εγγυητή κλπ) από την Alpha Bank.

Ως Ομάδα Δανείων έχουμε επανειλημμένα παρέμβει επιδιώκοντας τόσο  οριστική και γενική λύση, όσο και στην αντιμετώπιση ατομικών θεμάτων συναδέλφων δανειοληπτών που ζήτησαν την συνδρομή μας. Το συμπέρασμα είναι ότι λόγω μηχανογραφικών προβλημάτων η τροφοδότηση της Πλατφόρμας, με τα απαραίτητα στοιχεία, πραγματοποιείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, παρ' όλη την πίεση που συνεχώς ασκούμε. Έχουμε καταγράψει  τις περιπτώσεις αυτές και τις παρακολουθούμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς της Alpha Bank. Συνιστούμε σε όσους από τους συναδέλφους αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα και δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή μαζί μας, να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Δανείων (ssem.omadadaneion@gmail.com) ή τηλεφωνικά με τον Σύλλογο.

Εξυπακούεται ότι συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα 2 παραπάνω θέματα και θα σας ενημερώσουμε για ότι προκύψει.

Η Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ

01.02.2021 - Ενημέρωση για τις Χρεώσεις Ασφαλιστηρίου Δανειοληπτών Groupama

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορική Τράπεζας

 

Ενημέρωση για τις Χρεώσεις του Ασφαλιστηρίου Δανειοληπτών με την Groupama

1/2/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από την ενημέρωση που έχουμε προκύπτει ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 οι χρεώσεις για το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών με την Groupama έγιναν με τη προηγούμενη τιμολόγηση. Υπάρχει δηλαδή καθυστέρηση στην αναπροσαρμογή του συστήματος χρεώσεων των λογαριασμών μας από την Alpha Bank, με βάση τη νέα τιμολόγηση.  Όταν θα γίνει η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου οι χρεώσεις θα γίνουν με αναδρομικό χαρακτήρα.

Με βάση τα προαναφερόμενα και προκειμένου να μην μείνει κάποιος ανασφάλιστος λόγω μη καταβολής του ασφαλίστρου εφιστούμε την προσοχή σας:

α) Στην επιβεβαίωση ύπαρξης επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στον καταθετικό λογαριασμό στον οποίο χρεώνονται το ασφάλιστρο έτσι ώστε όταν γίνει η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου να μπορέσει να αναληφθεί  το απαραίτητο ποσό και να μην βρεθείτε εκτός ασφάλισης.

β) Στην παρακολούθηση του καταθετικού σας λογαριασμού, στον οποίο χρεώνεται το ασφάλιστρο, για να έχετε ακριβή εικόνα τι χρεώνεστε και πότε αυτό πραγματοποιήθηκε.

 

Η Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ

14.01.2021 - Διαδικασία Άρσης Προσημείωσης Χωρίς Έξοδα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαδικασία άρσης προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ  χωρίς έξοδα

13/1/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Στην Επιχειρησιακή Σύμβαση 2020-2022, που έχει συνάψει η Alpha Bank έχει συμφωνήσει και ήδη εφαρμόζεται  η ανάληψη από μέρους της των συνολικών εξόδων (παράστασης στο δικαστήριο/ εκπροσώπησης) που απαιτούνται για την άρση της προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ’84 για το προσωπικό της και τους συνταξιούχους (συμπεριλαμβανομένων και των  συνταξιούχων της Εμπορικής).

Προκειμένου τα έξοδα άρσης να καλυφθούν από την τράπεζα θα πρέπει:

Το εξοφλημένο δάνειο να αφορούσε στεγαστικό ΣΣΕ’84 (τα δάνεια μέσω Κατ/των εξαιρούνται). Να μην υπάρχουν οφειλές από άλλα πάσης μορφής δάνεια ή πιστώσεις σε καθυστέρηση.

Για τον λόγο αυτό στο αίτημα άρσης προσημείωσης που οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, θα πρέπει να μην παραλείπουν να  αιτούνται και την μη επιβάρυνση τους με έξοδα άρσης προσημείωσης. Αρμόδια μονάδα της Τράπεζας για το θέμα η Υπηρεσία Στεγαστικών Δανείων Προσωπικού ΣΣΕ’84 (υπόψη κας χ. Μπάλτα) στο Κεντρικό Κατάστημα (e-mail:  mainbranch@alpha.gr )

Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται τα έξοδα εξάλειψης υποθήκης (ουσιαστικά αφορά πολύ παλαιά δάνεια στα οποία εγγραφόταν  προσημείωση και υποθήκη), η οποία υλοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Τέλος τα έξοδα μεταγραφής της δικαστικής απόφασης σε υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο, επιβαρύνουν τον δανειολήπτη.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, σε περίπτωση που διαπιστώσουν απόκλιση από τα προαναφερθέντα να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ.

Η Ομάδα Δανείων

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

12.01.2021 - Επίσπευση Διαδικασιών Νόμου «Κατσέλη»

 

Επίσπευση Διαδικασιών νόμου «Κατσέλη»

12/1/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Ο νόμος 4745/2020 προβλέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών εκδίκασης των αιτήσεων δανειοληπτών ένταξης στο νόμο «Κατσέλη» (ν. 3629/2010).

Όσοι συνάδελφοι έχουν προσφύγει στην προστασία του νόμου «Κατσέλη» και η συζήτηση της υπόθεσής τους έχει προσδιοριστεί μετά την 15/6/2021 απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού της συζήτησης. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα τότε η αίτηση για υπαγωγή στον νόμο «Κατσέλη» θεωρείται ως μη ασκηθείσα και η υπόθεση τελειώνει εκεί.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον νόμο «Κατσέλη». Σε ορισμένες περιπτώσεις δε η αίτηση επαναπροσδιορισμού πρέπει να γίνει ως την 15.1.2021 και η προθεσμία κλιμακώνεται έως και 30.6.2021.

Οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει ένταξη στο νόμο «Κατσέλη» θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους για να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες και να μην χάσουν τη δυνατότητα εκδίκασης της υπόθεσής τους.

Η Ομάδα Δανείων

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

18.12.2020 - Επιστολή Alpha Bank στους Δανειολήπτες για CEPAL

Επιστολή προς Δανειολήπτες από Alpha Bank

για την Διαχείριση Καθυστερημένων Δανείων από τη CEPAL

Αθήνα 15/12/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Από αρχές Νοεμβρίου όσοι συνάδελφοι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από οποιασδήποτε μορφής δανεισμό ή είναι εγγυητές σε δανειστικές συμβάσεις στην Alpha Bank, έλαβαν ηλεκτρονικά ή και ταχυδρομικά ενημερωτική επιστολή με την οποία τους γνωστοποιείται η επέκταση συνεργασίας της τράπεζας με την θυγατρικής της, την CEPAL.

13.11.2020 - Διευκρινήσεις για Θέματα Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84 που Εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Πρόσθετη Πράξη Σύμβασης Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ’84

για Ένταξη στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

 

13/11/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι

 

Τα προβλήματα που αρχικά δημιουργήθηκαν με την ένταξη των δανείων ΣΣΕ’84 σταδιακά φαίνεται να επιλύονται από την Alpha Bank και τα δάνεια άρχισαν να εμφανίζονται στην Πλατφόρμα ΓΕΦΥΡΑ.

26.10.2020 – Ενημέρωση για Ένταξη Στεγαστικών ΣΣΕ’84 στο Πρόγραμμα «Γέφυρα» για Επιδότηση Λόγω Κορωνοϊού

Ενημέρωση για Ένταξη Στεγαστικών ΣΣΕ’84 στο Πρόγραμμα «Γέφυρα» για Επιδότηση Λόγω Κορωνοϊού

 

Αθήνα 26/10/2020

 

Αγαπητοί Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι,

Η Ομάδα Δανείων ενημερώθηκε από επικοινωνίες συναδέλφων οι οποίοι με βάση τα οικογενειακά τους δεδομένα (μείωση αποδοχών συζύγων ή τέκνων και προσώπων που τους επιβαρύνουν, λόγω επιπτώσεων COVID-19) εμπίπτουν στα κριτήρια του κρατικού προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» για επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων τους για τα οποία έχουν παραχωρήσει προσημείωση στην πρώτη κατοικία τους και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση,  ότι στα μηνύματα για επαλήθευση των δανειακών τους υποχρεώσεων που λαμβάνουν από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΙΔ) δεν περιέχονται οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84. 

21.09.2020 - Ανακοίνωση για Ασφαλιστήριο Δανείων μέσω Συλλόγου Εργαζομένων Εμπορικής

Ασφαλιστήριο Δανείων ΣΣΕ΄84 μέσω του Συλλόγου Εργαζόμενων Εμπορικής Τράπεζας

 

Αθήνα 20/09/2020

 

Αγαπητοί συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά άμεσα τους ασφαλισμένους στο “Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του Συλλόγου Εργαζόμενων Εμπορικής Τράπεζας” με την τότε Metrolife σήμερα Groupama, που υπογράφτηκε το 2003, με αντικείμενο την κάλυψη των Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84σε περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας. Προσοχή το θέμα αφορά μόνο το συγκεκριμένο συμβόλαιο του Συλλόγου Εργαζομένων και όχι άλλα αντίστοιχα που είχε υπογράψει η Τράπεζα και στα οποία συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι.

07.04.2020 Ενημέρωση για 3μηνη Αναστολή Δόσεων Δανείων λόγω Πανδημίας

Ανακοίνωση – Ενημέρωση Ομάδας Δανείων ΣΣΕΜ

Σχετικά με την 3μηνη Αναστολή Δόσεων Δανείων λόγω Πανδημίας

7/4/2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Η Ομάδα δανείων του Συλλόγου μας με αφορμή τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί από το κράτος μέχρι σήμερα, ειδικά σε ότι αφορά το δανεισμό των ιδιωτών, θεώρησε αναγκαία την παροχή συμπληρωματικής ενημέρωσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους σχετικά με το ζήτημα της αναστολής δόσεων δανείων.