Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

Ιστορικό

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1948 με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και με έδρα την Αθήνα, Γ΄ Σεπτεμβρίου 8, Τ.Κ. 10432.

Τηλέφωνο: 210-5222813 - 210-5222864, Fax: 210-5234806

Iστορία της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΩ