Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΩΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ

  ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΕΦΟΡΟΣ ΛΕΣΧΗΣ:

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΗ:

  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ