Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΩΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΤΑΜΙΑΣ:   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ
ΜΕΛΗ:   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ