Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΩΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ

  ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΕΦΟΡΟΣ ΛΕΣΧΗΣ:

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΕΛΗ:

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ

  ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΕΑΣ