Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ e-mail: karami@hol.gr

ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ e-mail: yiorgosmk@yahoo.gr

ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ