Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

30.12.2020 - Συμπληρωματική Ανακοίνωση για Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

 

Συμπληρωματική Ενημέρωση για το Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών που καλύπτει υπόλοιπα στεγαστικών δανείων ΣΣΕ’84

 29/12/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας με κριτήριο ότι δεν μπορεί να μείνει κανείς, ήδη ασφαλισμένος δανειολήπτης, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη από 1/1/2021 προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης που σας έχουμε ανακοινώσει με την Groupama (βλέπετε ανακοίνωση της 23/12/2020). Σκοπός μας ήταν να έχουν το περιθώριο έως 31/12/2020 οι συνάδελφοι, γνωρίζοντας το νέο πλαίσιο, να αποφασίσουν οι ίδιοι για την παραμονή τους ή όχι στο συμβόλαιο. Για το λόγο αυτό δόθηκαν σχετικές οδηγίες για τον τρόπο διαγραφής από το ασφαλιστήριο στην ως άνω ανακοίνωσή μας, οι οποίες στο τέλος της παρούσας βελτιώνονται – συμπληρώνονται.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 21/12/2020 από το Σύλλογο και την Groupama. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε κάποια άλλη αξιόλογη ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση.  

Με δεδομένα ότι το νέο ασφάλιστρο είναι σημαντικό υψηλότερο από το ισχύον μέχρι σήμερα και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, αναζητήσαμε και κάποια άλλη εναλλακτική λύση. Μετά από συνεννόηση με την Alpha Bank μας δίνεται η δυνατότητα, για όσους θέλουν με τους περιορισμούς που έχει, ένταξης στο συμβόλαιο «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ» Νο 504922-6 που είναι με την ΑΧΑ. Συνεπώς προτείνομε στα μέλη μας δύο εναλλακτικές λύσεις (Groupama ή ΑΧΑ) ή διαφορετικά τον οριστικό τερματισμό της ασφαλιστικής κάλυψης.

Παράλληλα δηλώσαμε ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διερευνούμε την αγορά και στο βαθμό που θα υπάρξει κάποια αξιόλογη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

Με τα παραπάνω δεδομένα προχωρούμε ως Σύλλογος σε ενημερώσεις προς την Alpha Bank και την Groupama, ότι ισχύουν όσα έχουμε υπογράψει και συνεννοηθεί.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αποφασίσουν για το εάν θα παραμείνουν στο ασφαλιστήριο της Groupama ή θα αποχωρήσουν από αυτό επιλέγοντας είτε την εναλλακτική λύση της Alpha – AXA είτε να παραμείνουν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, είτε τέλος να αναζητήσουν άλλη λύση μόνοι τους.

Ειδικότερα σε συνέχεια της από 23/12/2020 ανακοίνωσής μας, οι συνάδελφοι που δεν επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλειας δανείου τους στην Groupama θα πρέπει να το δηλώσουν προς το Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank αξιοποιιώντας μία από τις ακόλουθες δυνατότητες ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης:

  • να παραδίδουν την αίτηση υπογεγραμμένη στο Κεντρικό Κατάστημα (Πανεπιστημίου 43, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, Υπηρεσία Δανείων ΣΣΕ’84 αρμόδια κα Μπάλτα) ή να την ταχυδρομούν με συστημένη αλληλογραφία,
  • να την παραδίδουν στο πλησιέστερο κατάστημα της Alpha Bank, με υπογραφή ότι παρελήφθη και με την εντολή να σταλεί στο Κεντρικό Κατάστημα στην Υπηρεσία Δανείων ΣΣΕ’84 υπόψη κας Μπάλτα,
  • να την διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank ( mainbrach@alpha.gr ) με την αξιοποίηση της υπεύθυνης δήλωσης στο gov.gr    (https://dilosi.services.gov.gr/login/?next=/create/q/templates ).

 Ευχές για Καλή Χρονιά με Υγεία, Δύναμη και Κάθε Καλό…

 

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

    Χρήστος Τσιλώνης                      Παύλος Δερμενάκης

        Πρόεδρος ΔΣ                          Γενικός Γραμματέας