Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

30.09.2021 - Άσκηση Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μ.Π.Α. για την αγωγή μας κατά της Alpha Bank

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Άσκηση Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο

κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

για την αγωγή μας κατά της Alpha Bank

 

30/9/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας στην σημερινή του ανοιχτή συνεδρίαση αποφάσισε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δίκη  με  Άσκηση Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την αγωγή μας κατά της Alpha Bank, με αντικείμενο την καταβολή της διαφοράς μεταξύ των καταστατικών παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ, και των δραστικά μειωμένων παροχών που λαμβάνουμε σήμερα από τον ΕΦΚΑ (εκδικάστηκε στις 7.10.2020).

Το ΔΣ κατέληξε σε αυτή την απόφαση με βάση την εισήγηση των Νομικών μας και το  δίκιο των αξιώσεών μας, καθόσον κανένα δικαστήριο  δεν μπορεί να αντικρούσει πειστικά τις νομικές βάσεις της αγωγής μας.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

    Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

     Χ. Τσιλώνης                Π. Δερμενάκης

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα των Νομικών μας.

Ενημερωτικό σημείωμα για το ΔΣ του Συλλόγου για τις ενέργειές μας μετά την απορριπτική απόφαση του ΜονΠρΑθ 469/2021

Μετά από προσεκτική μελέτη της δικαστικής απόφασης καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

Για το περιεχόμενο της απόφασης

Γνωρίζαμε εξαρχής ότι η υπόθεση που ξεκινήσαμε με την αγωγή μας κατά της Alpha Bank έχει δυσκολίες, τις οποίες αναλύσαμε με ακρίβεια στα μέλη του Συλλόγου. Οι δυσκολίες αυτές δεν οφείλονται στο ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έκρινε νόμιμη την καταγγελία της συλλογικής σύμβασης εργασίας του 1948 και των συλλογικών συμφωνιών που ακολούθησαν (απόφαση 9/2012), γιατί εμείς δεν στηρίξαμε την αγωγή μας στο αν η καταγγελία ήταν νόμιμη ή όχι αλλά σε μια εντελώς διαφορετική νομική βάση. Γι΄ αυτήν τη νομική βάση δεν υπάρχει δικαστικό προηγούμενο ανώτατου δικαστηρίου, η διαφορά μας επομένως με την Alpha Bank είναι μια νέα διαφορά, για την οποία δεν υπάρχει αρνητικό για μας δεδικασμένο ή προηγούμενο. Ωστόσο στις λεγόμενες μεγάλες δίκες (κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κατά Τραπεζών, κατά της Εκκλησίας, κατά της Ολυμπιακής παλαιότερα) τα δικαστήρια είναι συχνά ιδιαίτερα συντηρητικά και διστακτικά στο να δεχθούν τα αιτήματα των εργαζομένων. Αυτήν ακριβώς τη δυσκολία στη δίκη μας κατά της Alpha Bank αναλύσαμε στο ΔΣ του Συλλόγου πριν ασκήσουμε την αγωγή και η δυσκολία αυτή εξακολουθεί να παραμένει.

Με βάση τα προηγούμενα δεδομένα το αρνητικό αποτέλεσμα της δίκης του πρώτου βαθμού καθεαυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Έκπληξη αντίθετα προξενεί το σκεπτικό της απόφασης, που καταλαμβάνει ... 8 ολόκληρες σελίδες (!). Στην πραγματικότητα, αν αφαιρέσουμε τις σελίδες που αφιερώνονται στα τυπικά στοιχεία της δίκης, στο καθαρό σκεπτικό της απόφασης αφιερώνονται μόλις 4 σελίδες! Το κύριο θέμα με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου είναι ότι το δικαστήριο δεν απαντά στην αγωγή μας και τα όσα αναπτύσσονται σ΄ αυτήν. Αρκείται στην αναφορά του άρθρου 2 παρ. 3 ν. 1876/1990 που απαγορεύει τη ρύθμιση συνταξιοδοτικών ζητημάτων με συλλογική σύμβαση εργασίας και στο ότι οι συλλογικές συμφωνίες που αντιβαίνουν στην απαγόρευση είναι άκυρες, ενώ εμείς αναλύσαμε πλήρως, για ποιους λόγους η επίδικη παροχή δεν αφορά συνταξιοδοτικό θέμα όπως το εννοεί η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 ν. 1876/1990. Αυτό ωστόσο που αποτελεί την κορύφωση στην απόφαση είναι το εξής: Θεωρεί ότι η αγωγή μας "παρακάμπτει εμμέσως το υπάρχον δεδικασμένο" που πηγάζει από την ΟλΑΠ 9/2012 και την ομόρροπη απόφαση του Εφετείου Αθηνών 1014/2017, επί των τότε ασκηθεισών αγωγών που έβαλλαν κατά του κύρους της καταγγελίας της ΣΣΕ του 1948 και των συλλογικών συμφωνιών που ακολούθησαν από την τράπεζα. Επαναλαμβάνουμε ότι με την αγωγή μας ξεκαθαρίσαμε ότι δεν αμφισβητούμε το κύρος της καταγγελίας των ΣΣΕ και των συλλογικών συμφωνιών του 2005, ούτε στρεφόμαστε κατά του περιεχομένου της απόφασης της ΟλΑΠ, καθώς και ότι η νομικές βάσεις της αγωγής μας είναι εντελώς διαφορετικές από τη νομική βάση που έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να απαντούν σε όλες τις προβαλλόμενες νομικές βάσεις και ότι αυτό επιβάλλεται όχι μόνο από την ελληνική νομοθεσία αλλά και από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για τη δίκαιη δίκη. Η υπόθεσή μας εξακολουθεί να είναι δύσκολη, υποστηρίζουμε ωστόσο ότι κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αντικρούσει πειστικά τις νομικές βάσεις της αγωγής μας. Άλλωστε την ίδια αδυναμία έχει και η αντίδικη τράπεζα, όπως φανερώνει και το περιεχόμενο των ισχυρισμών που πρόβαλε στη δίκη με τις προτάσεις της. Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δίκη.  

Περί του πρακτέου

Στο ερώτημα αν θα ασκήσουμε έφεση ή αναίρεση, παραιτούμενοι από το δικαίωμα έφεσης, η πρότασή μας είναι η εξής: Τα σφάλματα της απόφασης είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού. Προτείνουμε λοιπόν αντί να ασκήσουμε έφεση και να δώσουμε έτσι την ευκαιρία στο Εφετείο Αθηνών να «διορθώσει» τα πράγματα, να προσφύγουμε απευθείας στον Άρειο Πάγο ασκώντας αναίρεση. Εκτιμούμε ότι λογικά ο Άρειος Πάγος θα αναιρέσει την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αναίρεση μπορεί να πάρει δυο μορφές. Είτε θα κρίνει ο Άρειος Πάγος ότι η πρωτόδικη απόφαση πρέπει να εξαφανιστεί αποκλειστικά και μόνο λόγω τυπικών σφαλμάτων της και θα στείλει την υπόθεση πίσω στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να δικαστεί από την αρχή (από μηδενική βάση και με διαφορετική σύνθεση του δικαστηρίου), χωρίς να κρίνει αν τα αιτήματα μας είναι νόμιμα και επί της ουσίας, ή θα κρατήσει την υπόθεση και θα κρίνει και επί της ουσίας αν έχουμε δίκιο ή όχι. Και στις δύο περιπτώσεις όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αφού εκδοθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει να συναντηθούμε για να επανεκτιμήσουμε τη θέση μας, ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης που θα εκδοθεί.

Επισημάναμε εξαρχής στο ΔΣ του Συλλόγου ότι η δίκη που ανοίξαμε κατά της Alpha Bank θα διαρκέσει πολύ. Με την παραίτησή μας από το δικαίωμα έφεσης και την άσκηση αναίρεσης συντομεύουμε το χρονικό διάστημα της δίκης και συγχρόνως μειώνουμε τα κόστη της.

Θεσσαλονίκη / Αθήνα, 27.9.2021

 Δικηγόροι      

Άρις Καζάκος και Ανδρέας Ματθαίου