Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

home image

08.11.2021 - Ενημέρωση για τις Αποφάσεις του 39ου Συνεδρίου ΟΣΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Α. Ενημέρωση για τις Αποφάσεις του 39ου Συνεδρίου της  ΟΣΤΟΕ  14/10/2021

 8/11/2021

Πραγματοποιήθηκε την 14η Οκτωβρίου 2021 το 39ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ. Στο Συνέδριο συμμετείχαν οι εκπρόσωποι από το Σύλλογο Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίοι με κριτήριο τις εκκρεμότητες με τις συνδρομές είχαν αποκλειστεί από την Διοίκηση της ΟΣΤΟΕ από το 37ο Συνέδριο. Οι εκπρόσωποι από τους Συλλόγους Συνταξιούχων Εθνικής και Alpha Bank έμειναν εκτός του 39ου Συνεδρίου επίσης για οικονομικούς λόγους (!!!).

Με σκοπό την αποκατάσταση της συλλογικότητας και της ενότητας του κλάδου των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων, καθώς και για τη διαφάνεια στη λειτουργία της ΟΣΤΟΕ οι εκπρόσωποι από από τη σημερινή διοίκηση του Συλλόγου της Εμπορικής Τράπεζας εισηγήθηκαν μια σειρά από θέματα, τα οποία εγκρίθηκαν από το 39ο  Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ. Σημειώνεται ότι σε όλα τα θέματα αυτά η απελθούσα διοίκηση ήταν αρνητική.

Τα θέματα που αποφάσισε το 39ο  Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ είναι:

1) Απόφαση 39ου Συνεδρίου  ΟΣΤΟΕ 

για τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ

Το 39ο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ καταψήφισε τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της απερχόμενης διοίκησης. 

2)Απόφαση 39ου Συνεδρίου  ΟΣΤΟΕ για τις Συνδρομές των Μελών του

Το 39ο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ έχοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με το θέμα των συνδρομών και την ανάγκη ενότητας του κλάδου των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων για την αντιμετώπιση των κοινών για όλους του Συλλόγους προβλημάτων, που αφορούν  το ασφαλιστικό και όχι μόνο αποφασίζει ότι

1) Οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί προς την ΟΣΤΟΕ από όλους τους Συλλόγους μέχρι 31/12/2020 διαγράφονται.

2) Η ετήσια συνδρομή κάθε Συλλόγου προς την ΟΣΤΟΕ με βάση των αριθμό των μελών του ορίζεται σε € 2,4.

3) Η ΟΣΤΟΕ θα αναζητά πρώτα από τον e-ΕΦΚΑ τα σχετικά ποσά που παρακρατούνται από την κύρια σύνταξη, όσων βρίσκονται σε καθεστώς κύριας σύνταξης, και στη συνέχεια θα αναζητά από τους Συλλόγους τη διαφορά που θα αφορά τα μέλη τους που βρίσκονται στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς.

3) Απόφαση 39ου Συνεδρίου  ΟΣΤΟΕ  για τη μήνυση & αγωγή της ΟΣΤΟΕ κατά του Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου της Εμπορικής Τράπεζας

Το 39ο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ έχοντας υπόψη ότι δεν είναι λογικό να  ποινικοποιείται η συνδικαλιστική κριτική, δραστηριότητα και πρακτική, πολύ δε περισσότερο όταν δεν έχει προηγηθεί ο αναγκαίος διάλογος ώστε να δοθούν οι σχετικές εξηγήσεις,  αποφασίζει ότι

1) Η κριτική ακόμη και η οξεία για τα πεπραγμένα ανθρώπων σε θέσεις διοίκησης αποτελεί όχι απλώς δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση εκ της θέσεώς μας ως εκπρόσωπων των συναδέλφων συνταξιούχων.

2) Είναι αντίθετο με την χρήση ένδικων μέσων από πλευράς ΟΣΤΟΕ για την επίλυση καθαρά συνδικαλιστικών διαφορών - προσεγγίσεων και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί ο αναγκαίος διάλογος, όπως συνέβη στην περίπτωση της αγωγής και έγκλησης της ΟΣΤΟΕ κατά του προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας συνάδελφου Χρήστου Τσιλώνη,

3) Η ΟΣΤΟΕ, ως σωματείο, αποχωρεί και παραιτείται από τις συγκεκριμένες νομικές ενέργειες κατά του συναδέλφου Χρήστου Τσιλώνη.

4) Θα αποστείλει την απόφαση αυτή του 39ου συνεδρίου στους νομικούς της ΟΣΤΟΕ που χειρίζονται τις εν λόγω υποθέσεις, αλλά και στα Δικαστήρια.

4) Απόφαση 39ου Συνέδριου ΟΣΤΟΕ για τις δαπάνες νομικών ενεργειών κατά του Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου της Εμπορικής Τράπεζας

  1. Το 39ο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ ζητά να ενημερωθεί αρμοδίως για τα ακριβή ποσά όλων των μέχρι σήμερα νομικών ενεργειών –της αγωγής και της έγκλησης- κατά του Προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, καθώς και την δημοσιοποίηση στους συνέδρους όλων των σχετικών συζητήσεων - αποφάσεων - πρακτικών του ΔΣ της ΟΣΤΟΕ για το θέμα αυτό.
  2. Το 39ο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ αποφασίζει την καταψήφιση όλων των δαπανών της ΟΣΤΟΕ που σχετίζονται με το ως άνω θέμα, ζητώντας την άμεση επιστροφή των σχετικών χρημάτων στο βαθμό που έχουν εκταμιευτεί.  

5) Απόφαση 39ου Συνεδρίου ΟΣΤΟΕ  για ζωντανή  μετάδοση  συνεδριάσεων

Το 39ο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ έχοντας υπόψη την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των ΔΣ των Συλλόγων μελών του, των εκλεγμένων εκπροσώπων στο Συνέδριο αλλά και των απλών μελών των Συλλόγων αποφασίζει ότι

Για την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή δυνάμεων πανελλαδικά οι συνεδριάσεις του ΔΣ καθώς και το Συνέδριο θα γίνονται με διαδικασίες Live Online -ζωντανή  μετάδοση  συνεδριάσεων- ανοικτές και προσβάσιμες από όλους, ακόμα και από τα μέλη των Συλλόγων μελών της ΟΣΤΟΕ. Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει συνεχής διαδικασία ενημέρωσης των Συλλόγων.

6)  Απόφαση 39ου Συνεδρίου  ΟΣΤΟΕ  για την Οικονομική Διαχείριση

Το 39ο συνέδριο της ΟΣΤΟΕ έχοντας υπόψη ότι  συμμετοχή στα κοινά γίνεται σε εθελοντική βάση με ανιδιοτέλεια, αποφασίζει ότι

1) Για τα μέλη του ΔΣ της ΟΣΤΟΕ και τους Συνέδρους της  δεν υπάρχουν πάγιες ή κατ’ αποκοπή αμοιβές ούτε αποδοχές ή αποζημίωση έναντι δαπανών. Όλοι συμμετέχουν και προσφέρουν εθελοντικά ανιδιοτελώς και οι οποιεσδήποτε συνοδευτικές δαπάνες (μετακίνηση εντός έδρας, τηλέφωνα κλπ) επιβαρύνουν καθέναν προσωπικά και αποτελούν προσφορά εκ μέρους του στο κοινωνικό σύνολο των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.

2) Οι προσωπικές μοναδικές δαπάνες που καλύπτονται από την ΟΣΤΟΕ είναι οι δαπάνες μετάβασης & επιστροφής εκτός έδρας καθώς και η διανυκτέρευση όταν απαιτείται. Καμία άλλη δαπάνη στις περιπτώσεις ταξιδιού εκτός έδρας (διατροφή, οδοιπορικά κλπ) δεν καλύπτεται από την ΟΣΤΟΕ.

3) Όποιος από την διοίκηση της ΟΣΤΟΕ συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας σε κάποια θέση για την οποία προβλέπεται αμοιβή,  αποδοχές ή αποζημίωση έναντι δαπανών το ποσό που εισπράττει υποχρεούται να το αποδίδει ολόκληρο στην ΟΣΤΟΕ. Στο βαθμό που υπάρχει αποδεδειγμένη φορολογική επιβάρυνση, το αναλογούν ποσό φόρου που επιβαρύνθηκε  του επιστρέφεται από την ΟΣΤΟΕ με την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης.  Όποιος εντός μηνός δεν αποδίδει το ανωτέρω ποσό στην ΟΣΤΟΕ εκπίπτει α) ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας από τη συγκεκριμένη θέση και αντικαθίσταται με απόφαση του ΔΣ άμεσα, και β) ως μέλος του ΔΣ και ως εκπρόσωπος στο Συνέδριο και επίσης αντικαθίσταται άμεσα από τα αρμόδια όργανα.

Β. Ενημέρωση για τις Αρχαιρεσίες του 39ου Συνεδρίου της  ΟΣΤΟΕ  15/10/2021

Πραγματοποιήθηκαν την 15η Οκτωβρίου 2021 οι αρχαιρεσίες του 39ου Συνέδριου της ΟΣΤΟΕ, για την ανάδειξη της νέας διοίκησης.

  • Σε σύνολο 169 εγκύρων ψηφοδελτίων, οι 13 έδρες του ΔΣ της ΟΣΤΟΕ κατανέμονται ως εξής και εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας οι κατωτέρω:

ΑΣυνδυασμός «Πρωτοβουλία Ανασυγκρότησης ΟΣΤΟΕ» 6 έδρες :

1.Τσιλώνης Χρήστος          (Εμπορική Τράπεζα)

2.Δερμενάκης Παύλος      (Εμπορική Τράπεζα)

3.Δέδες Γιώργος                 (Εμπορική Τράπεζα)

4.Ευσταθίου  Κώστας       (ΤτΕ)

5.Προυσανίδου Γεωργία  (Εμπορική Τράπεζα)

6.Σκαμνάκη(Σειμένη) Άννα (Εμπορική Τράπεζα)

 

 Β.Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Τραπεζικών Συνταξιούχων» 7 έδρες:

1.Κλητοράκη Ελένη    (ΤτΕ)

2.Μαλαμής Γεώργιος (ΑΤΕ)

3.Μοσχόπουλος Χαράλαμπος (Εμπορική Τράπεζα)

4.Πηγαδίτης Παναγιώτης (Εμπορική Τράπεζα)

5.Καραγεωργόπουλος Νικόλαος (AMERICAN EXPRESS)

6.Οικονόμου Αγγελική (Εθνοκάρτα)

7.Τσιτσιμπάκος Ιωάννης (ΕΤΒΑ)

  • Σε σύνολο 169 εγκύρων ψηφοδελτίων, οι 3 έδρες της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατανέμονται ως εξής και εκλέγονται οι κατωτέρω:

Α. Συνδυασμός «Πρωτοβουλία Ανασυγκρότησης ΟΣΤΟΕ»  1 έδρα :

1.Γκιώζος Εμμανουήλ (Εμπορική Τράπεζα)

 

Β. Συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Τραπεζικών Συνταξιούχων» 2 έδρες:

1.Γιανναδάκης Γεώργιος (ΑΤΕ)

2.Ζαχαριουδάκης Εμμανουήλ (ΤτΕ)

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης     Παύλος Δερμενάκης