Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

09.11.2021 - Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Προς:

  1. Β. Τσόκανο
  2. Γ. Δέδε
  3. Α. Τσιλιμπάρη
  4. Δ. Πολίτη
  5. Κ. Σταθόπουλο
  6. Π. Πηγαδίτη
  7. Ε. Τζώρτζη

 Αθήνα,  9.11.2021

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, την  Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ.  η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη  μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής zoom, που επιτρέπει τη σύνδεση ατόμων ταυτόχρονα και ανταλλαγή εικόνας και ήχου, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. 39o Συνέδριο ΟΣΤΟΕ και αποφάσεις

2. ΣΥΝΠΕ

3. Οικονομικά

4. Διάφορα

  • Για τη σύνδεσή σας, στο link που θα σας σταλεί, θα συνεννοηθείτε για όλα τα τεχνικά θέματα με τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ σ/λφο Παύλο Δερμενάκη.

Τη συνεδρίαση μπορούν  να παρακολουθήσουν  σε ζωντανή μετάδοση τα μέλη μας με σύνδεσή τους στην πλατφόρμα zoomαλλά ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα σε  όποιον επιθυμεί να συμμετέχει στη συζήτηση των θεμάτων.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

    Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

    Χ. Τσιλώνης                Π. Δερμενάκης