Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Αναφορικά με την καταβολή του Επιδόματος Ισολογισμού ετών 2006 και 2007 καθώς και «Οικονομικών ενισχύσεων» εορτών Χριστουγέννων – Νέου Έτους των ετών 2004 – 2007.
Ως γνωστόν , η Τράπεζα, από 25ετίας, κάθε έτος καταβάλλει, τακτικά, χωρίς διακοπή και κατά σταθερό και ομοιόμορφο τρόπο, προς όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους της ορισμένες χρηματικές παροχές, ως μέρος των αποδοχών τους και συγκεκριμένα : α) Το Επίδομα Ισολογισμού, β) Το ειδικό επίδομα (οικονομική ενίσχυση) για τις εορτές Χριστουγέννων και Νέου Έτους, γ) Το ειδικό επίδομα (οικονομική ενίσχυση) για το Πάσχα.
Τις ίδιες αυτές παροχές καταβάλλει επίσης η Τράπεζα και σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους της, ως μετεργασιακή υποχρέωσή της, την οποία εκπληρώνει χωρίς διακοπή κατά την τελευταία 25ετία.
Όμως η Τράπεζα, αιφνιδίως και εντελώς αδικαιολόγητα και αυθαίρετα, κατά σαφή παράβαση της παραπάνω, κατά πάγια πρακτική και συμφωνία, ανειλημμένης υποχρεώσεώς της, έπαψε να καταβάλλει τις προαναφερόμενες παροχές στους συνταξιούχους, γεγονός που θίγει σοβαρά την οικονομική τους κατάσταση και γι’ αυτό έχει προκαλέσει σε όλους έντονη αγανάκτηση και αντιδράσεις.
Τα σοβαρότατα αυτά θέματα και την ανάγκη άμεσης ικανοποίησης των παραπάνω νόμιμων και δίκαιων προσδοκιών και δικαιωμάτων των συνταξιούχων, σας έχει ήδη θέσει επανειλημμένα και πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, επισημαίνοντας συνάμα με έντονο τρόπο τις δυσμενείς συνέπειες που θα έχει και για την ίδια την Τράπεζα η άκρως αντικοινωνική αυτή συμπεριφορά της σε βάρος όλων εκείνων που την δημιούργησαν και σταθερά επί δεκαετίες την στηρίζουν στην επιτυχή επιχειρηματική της πορεία.
Όμως παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων  υπευθύνων σας και παρά  την καλόπιστη υπομονή που επιδείξαμε, η απάντησή σας ως τώρα είναι η ΣΙΩΠΗ …
Είναι φανερό πως η στάση σας αυτή, που επηρεάζει δυσμενέστατα ακόμη και το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης, δεν ταιριάζει ούτε στην αξιοπρέπεια αυτών που, για την ανάπτυξη  της Τράπεζας, ανάλωσαν χωρίς φειδώ τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους.
Πρόκειται για αυθαίρετη και δραστική μείωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των μελών μας, που συνάμα αποτελεί ευθεία αθέτηση και παράβαση των από εικοσιπενταετίας αδιακόπως εφαρμοζομένων από όλες τις Διοικήσεις  συμφωνιών μας, βάσει των οποίων οι παραπάνω «παροχές» έχουν πλέον καταστεί και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των συντάξεων.
Για τους παραπάνω λόγους

Διαμαρτυρόμαστε για την παρελκυστική και αρνητική τακτική σας που αποβλέπει στην αθέτηση των παραπάνω υποχρεώσεών σας  προς τους συνταξιούχους της Τράπεζας και

Σας καλούμε

Να καταβάλλετε χωρίς καθυστέρηση σε όλους τους  συνταξιούχους, μέλη του Συλλόγου μας, ολόκληρο το επίδομα ισολογισμού των ετών 2006 και 2007 καθώς και την «οικονομική ενίσχυση» των εορτών Χριστουγέννων – Νέου έτους των ετών           2004 – 2007, όπως αυτά καταβαλλόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Δηλώνουμε
δε ότι σε περίπτωση άρνησή σας να  ικανοποιήσετε τα παραπάνω δικαιώματα των μελών μας, επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο και ανθρωπίνως επιβαλλόμενο μέσο, που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
Είναι ακατανόητο στο όνομα μιας στρατηγικής ανάπτυξης αειφόρου κερδοφορίας όπως σχετικά αναφέρεται στον Ετήσιο Απολογισμό της Τράπεζας για το 2006 και της διόγκωσης της κεφαλαιακής της συγκρότησης, να αγνοείται προκλητικά η εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεών της, σε κραυγαλέα μάλιστα αντίθεση με τις άλλες Ελληνικές Τράπεζες όπως η Τράπεζα Ελλάδος, η Εθνική, η ALPHA BANK και η ΑΓΡΟΤΙΚΗ που εκπλήρωσαν ήδη τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους.


Αθήνα 31 Μαΐου 2007

ΣΥΛΛΟΓΟΣ           ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ            ΤΡΑΠΕΖΑΣ