Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

08/02/2010 - Eθελουσία έξοδο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 – ΑΘΗΝΑ 104 32

ΤΗΛ. 210 52 22 813 – 210 52 22 864  Αθήνα 08/02/2010

FAX: 210 52 34 806

Α.Π. 2252

 

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κον

Ανδρέα Λοβέρδο

 

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα πέραν των αναφερθέντων κατά την πρόσφατη συνάντηση μαζί σας με την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

  1. Η Τράπεζα κατά το παρελθόν όριζε με εγκύκλιό της προς όλο το προσωπικό τους όρους και τις προυποθέσεις αποχώρησή τους, με την μορφή εθελούσιας εξόδου και ζητούσε από τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχετική αίτηση.

    Η διαδικασία αυτή καθιστούσε εύκαιρη την άντληση των πληροφοριών αναφορικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που έκαναν χρήση του μέτρου αυτού και των καταβληθέντων ποσών, εμφανιζομένων στον οικείο λογαριασμό.

  2. Μετά όμως την ισχύ του άρθρου 69 ν.3371/05 που όριζε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ' ολοκλήρου με το κόστος της δαπάνης των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, η Εμπορική Τράπεζα εγκατέλειψε την διαδικασία δημοσιοποίησης των προγραμμάτων αυτών καθιστώντας τα ανεπίσημα και την έγγραφη ενημέρωση αντικατέστησε με την προφορική μέσω των Διευθυντών των καταστημάτων και υπηρεσιών της, τα δε καταβαλλόμενα ποσά εμφανίζονται στα σχετικά εντάλματα ως δήθεν αποζημίωση επί οικειοθελούς αποχώρηση του υπαλλήλου (ν. 3198/55)καταστρατηγώντας έτσι την ως άνω διάταξη. Η εικονικότητα της αναγραφόμενης αιτιολογίας στα εντάλματα αποδεικνύεται από την αναντιστοιχία των καταβαλλομένων ποσών προς τα προβλεπόμενα από το Νόμο ως αποζημίωση.Επίσης αποδεικνύεται από το σχετικό συμφωνητικό μεταξύ της Τράπεζας και του εθελουσίως αποχωρούντος υπαλλήλου. Τα στοιχεία αυτά μπορούν με εισαγγελική παραγγελία να περιέλθουν σε γνώση του Υπουργείου σας, ή με εμπεριστατωμένο έλεγχο της Επιθεώρηση Εργασίας για τα περαιτέρω.

  3. Επισημαίνουμε ότι στην άνω διάταξη του άρθρου 69 ν.3371/05 δεν εξειδικεύονται τα στοιχεία του κόστους της σχετικής δαπάνης. Η ενυπάρχουσα αοριστία αποτελεί κατά τον μάλλον και ήττον ατέλεια της διάταξης που έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να καλύψει το Υπουργείο σας.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Εμμ. Βογιατζάκης