Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

4/1/2010 - ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΕΑΠΕΤΕ

Αθήνα 4/1/2010

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 4/1/2010

 

Κύριοι,

Στην προηγούμενη συνεδρίαση της 7/12/2009 είχα επισημάνει προφορικά αλλά και εγγράφως με επιστολή μου δύο πολύ σοβαρά θέματα και ζητούσα την σύγκληση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Τα θέματα ήταν:

α) Συζήτηση και λήψη απόφασης για ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν μετά και την τελεσίδικη απόφαση Νο 4007/09 που δικαιώνει το ΤΕΑΠΕΤΕ και το επαναφέρει στην αρχική του μορφή δηλαδή της σύμβασης μεταξύ Εμπορικής Τράπεζας και Συλλόγου Εργαζομένων και

β) της πληρωμής των εξόδων που προκλήθηκαν και προξενούνται μετά την καταγγελία της σύμβασης από την Τράπεζα το 2006 από την χρήση των υποδομών του ΤΕΑΠΕΤΕ μετά την εφαρμογή των νόμων 3371/05, 3455/06 αλλά και των προεδρικών διαταγμάτων (209) που σαφώς ορίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που προσχωρούν στο ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ υποχρεούνται να καταβάλουν τα έξοδα αυτά.

Διαπιστώνων και το καταχωρώ στα πρακτικά ότι

Και στην έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του 2007 αλλά και αυτής του 2008 οι δαπάνες αυτές πληρώνονται και βαρύνουν το ΤΕΑΠΕΤΕ πράγμα που το θεωρώ απαράδεκτο, οσο για την εφαρμογή της τελεσίδικης Εφετειακής απόφασης από την Τράπεζα επικρατεί σιγή ιχθύος.

Για τα δύο αυτά θέματα, απευθύνομαι στα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΕΤΕ που είναι και εκλεγμένοι σύμβουλοι των Εργαζομένων.

 

κ.κ. Τσεγκενέ Δημήτριο Αντιπρόεδρο

 

κ.κ. Κούνιδα Νικόλαο Αναπλ.Αντιπρόεδρο

 

κ.κ. Κωνσταντινίδη Πέτρο Αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο & τον αναπληρωτή του

 

Για να ζητήσουμε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΕΤΕ με τα παραπάνω θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.20γ.

 

Παρελήφθη 4/1/2010

Γιαννης Κελίδης