Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

07.10.2020 - Έγινε η Εκδίκαση της Αγωγής μας κατά της Alpha Bank

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

dikastirio Alphabanik Boumis071020 AGOGI0307102020 agogi4

Φωτογραφίες της συναδέλφου Άρτεμις Ζησιμοπούλου

Έγινε η Εκδίκαση της Αγωγής μας κατά της Alpha Bank

 7 Οκτωβρίου 2020

 

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκδίκαση της αγωγής μας για την άσκηση των δικαιωμάτων μας από την συλλογική συμφωνία που συνήψε η πρώην Εμπορική Τράπεζα με τον Σύλλογο Εργαζομένων της, η οποία είναι γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτων. Τα δικαιώματα  των τρίτων, όλων των ασφαλισμένων ΤΕΑΠΕΤΕ, τα ασκούμε κατά της διαδόχου της Εμπορικής Τράπεζας, η οποία και υποχρεούται σε εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε έναντι όλων ημών.

Οι τρίτοι, δηλαδή όλοι εμείς, μέλη του ΤΕΑΠΕΤΕ και πρώην εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας / Alpha Bank, αποκτήσαμε το άμεσο δικαίωμα να απαιτήσουμε τις παροχές του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ απευθείας από τον υποσχεθέντα, την Εμπορική Τράπεζα.

Οι συνταξιοδοτικές παροχές που μας καταβάλλουν οι κρατικοί φορείς είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές που θα είχαμε αν η Τράπεζα εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της από την σύμβασή της με τον Σύλλογο Εργαζομένων της, δηλαδή τις καταστατικές παροχές του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Η ωφέλεια της Τράπεζας συνίσταται στη διαφορά του ποσού που όφειλε να καταβάλει στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ μείον το ποσό που κλήθηκε να καταβάλει, με βάση τους ορισμούς του ν. 3371/2005 στο ΕΤΑΤ, προκειμένου να απαλλαγεί από τις υπόλοιπες οφειλές της προς τους ασφαλισμένους.

Το συνολικό μέγεθος της ωφέλειας της Εμπορικής και άρα και της ΑΛΦΑ πιστοποιείται από την αναλογιστική μελέτη της εταιρείας PRUDENTIAL. Από την έκθεση της εταιρείας PRUDENTIAL προκύπτει με ακρίβεια τόσο το μέγεθος της ζημίας μας όσο και η αντίστοιχη ευθύνη της ΑΛΦΑ, κατά το σκέλος που οι παροχές μας είναι μειωμένες σε σχέση με τις παροχές στις οποίες είχαμε αποβλέψει.

Οι δικηγόροι του Συλλόγου μας Άρις Καζάκος, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου και Ανδρέας Ματθαίου, Διδάκτωρ, υποστήριξαν στο Δικαστήριο ότι η καταγγελία και η λύση της σύμβασης το 2005 από την Τράπεζα δεν έθιξε και δεν μπορούσε να θίξει το αποκτηθέν από όλους εμάς θεμελιωμένο δικαίωμα κατά της ίδιας της Εμπορικής . Πριν  την επίμαχη καταγγελία είχε συντελεστεί ήδη η γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτων (όλων ημών) και άρα η απόκτηση των ένδικων δικαιωμάτων μας από την συλλογική συμφωνία -ενοχικού τύπου- που συνήψε η πρώην Εμπορική Τράπεζα με τον Σύλλογο Εργαζομένων της Τράπεζας. Η διαφορά που επέλυσε η Ολομέλεια του Α.Π. (απόφαση ΑΠ 9/2012) είχε ως αντικείμενο τη νομιμότητα της καταγγελίας της Εμπορικής Τράπεζας με την από 12.9.2005 εξώδικη δήλωσή της.

 

Η ευθύνη της Εμπορικής και άρα και της διαδόχου της Alpha Bank, όπως αυτή προκύπτει από την συμφωνία για το ΤΕΑΠΕΤΕ είναι ευθύνη αποκλειστικού και πρώτου οφειλέτη των καταστατικών παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ από την ημεροχρονολογία της συμφωνίας και εξής.

Μάρτυρας εκ μέρους μας ήταν ο κ. Ανδρέας Μπούμης, Διοικητής της Εμπορικής Τράπεζας στην περίοδο 1982-1988, κατά την οποία υπογράφηκε η ιστορική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το ΤΕΑΠΕΤΕ. Με απόλυτα ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο έδωσε απαντήσεις, μεταξύ άλλων ότι η συγκεκριμένη σύμβαση για το ΤΕΑΠΕΤΕ έγινε για επιχειρηματικούς λόγους και η Τράπεζα, είχε διαχρονικά οφέλη από την αλλαγή του προσωπικού λόγω ΤΕΑΠΕΤΕ, που ενίσχυσε την ανταγωνιστική θέση της Τράπεζας στην αγορά και την κερδοφορία της, συνεπώς η όποια πρόσθετη επιβάρυνσή της λόγω ελλειμμάτων του Ταμείου καλυπτόταν από τα κέρδη και όχι από τα ίδια κεφάλαια. Επίσης ο κ. Ανδρέας Μπούμης είπε ότι δεν ήταν  σωστός ο τρόπος εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων -που απετέλεσαν την «αφορμή» ώστε να «τελειώσουν» το ΤΕΑΠΕΤΕ άμεσα-  και επιβλήθηκε κατ’ εντολή και όχι με επιχειρηματικά κριτήρια  ενώ υπήρχαν εναλλακτικά άλλες ενδεδειγμένες λύσεις. Κατηγορηματικά είπε ότι δεν μπορούσε κανείς να δώσει εντολή να «κλείσει» η Τράπεζα και καμία διοίκηση Τράπεζας δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει τέτοια εντολή.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των συναδέλφων ευχαριστούμε τον κ. Ανδρέα Μπούμη, τον Διοικητή, για τη συμμετοχή του στη διαδικασία. Για μία ακόμα φορά απέδειξε τη συνέπειά του, λόγων και έργων, στις αρχές που είχε θέσει ως Διοικητής. Συμμετείχε με μεγάλη προθυμία και συνεργάστηκε θαυμάσια με τη διοίκηση του Συλλόγου εδώ και καιρό για την προετοιμασία της δίκης.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική μετά το τέλος της διαδικασίας μεταξύ του κ. Μπούμη και των συναδέλφων που ήταν παρόντες.

Η πρώτη μάχη δόθηκε...Ενωμένοι συνεχίζουμε….

Ο αγώνας μας θα είναι μακρύς για το συγκεκριμένο θέμα...

Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε…

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης              Παύλος Δερμενάκης