Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

07.10.2020 - Video της Συνεδρίασης του Δ.Σ Δευτέρα 05.10.2020