Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/7/2016

Αθήνα 28 Ιουλίου 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Με τον Ν. 4387/2016 προβλέφθηκε η ένταξη  του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ, με την αιτιολογική έκθεση να αναφέρεται στην γενικότερη οικονομική κρίση.

Οι ετήσιες δαπάνες του ΕΤΑΤ κατά το 2015, ανέρχονταν στο ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ως άνω υποχρεώσεις καλύπτονταν έως σήμερα, με βάση τους Ν. 3371/2005 και 3620/2007, αποκλειστικά από εισφορά της ΕΜPORIKIBANK  και  ALPHABANK .

Με την ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ,  χωρίς αναλογιστική μελέτη για την επιβάρυνση που θα επέφερε η ένταξη αυτή , ο ΕΦΚΑ επιβαρύνθηκε με το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, ετησίως.

Επί πλέον το υπολειπόμενο ποσό των 20 εκ. ετησίως - για την κάλυψη των 90 εκατ.- επιβάρυνε τους προσυνταξιούχους των Ταμείων της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΑΛΦΑ (ΠΙΣΤΕΩΣ) ΤΡΑΠΕΖΑΣ με νέες περικοπές στις συντάξεις μας , που πλέον ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό της τάξεως του 50%.

Με τον τρόπο αυτό, αντί να δρομολογηθεί η αναθεώρηση των οικονομικών μελετών ένταξης των ταμείων στο ΕΤΑΤ και στη συνέχεια στο ΕΦΚΑ, καθορίζοντας έτσι την υποχρέωση καταβολής επί πλέον εισφοράς της ALPHABANK ως αντισυμβαλλόμενης στο ΤΕΑΠΕΤΕ και στο ΤΑΠΤΠ, μετακυλίεται η υποχρέωσή της στον κρατικό προϋπολογισμό  και στους συνταξιούχους των Ταμείων. Δηλαδή  επιβαρύνεται το κράτος και οι συνταξιούχοι για μία ακόμα φορά,  ενώ απαλλάσσεται ο άμεσα υπεύθυνος.

Εν κατακλείδι, η ένταξη του ΕΤΑΤ στο ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον Ν.4387/2016 οδηγεί στην μετακύληση των υποχρεώσεων της ALPHABANK στο κράτος και στους συνταξιούχους οι οποίοι σημειωτέον κατέβαλλαν υψηλότατες εισφορές.

Ζητούμε από την κυβέρνηση :

1.

  • Να ανακαλέσει τους όρους ένταξης του ΕΤΑΤ στο ΕΦΚΑ όπως αυτοί προβλέπονται στον πρόσφατο Ν. 4387/2016 και να δοθεί παράταση λειτουργίας του ΕΤΑΤ  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018  χωρίς καμία μείωση των ήδη καταβαλλόμενων αποδοχών , καθόσον η τελευταία δόση εισφοράς της Τράπεζας  των 67.280.670 ευρώ θα καταβληθεί τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2017 και καλύπτει απόλυτα  την δαπάνη για τρία χρόνια.
  • Να εφαρμοστεί κατ αναλογία παράταση λειτουργίας για την πληρωμή των προσυνταξιούχων του ΕΤΕΑ(ΕΤΕΑΜ)  σύμφωνα με το  καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ , όπως εφαρμόζεται από το ΕΤΑΤ ή και μετάπτωσή τους στο ΕΤΑΤ.

Σημειώνουμε  ότι με  το  Ν.4387/2016, άρθρο 100 (Γενικές µεταβατικές διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.) προβλέπεται ότι η  παύση της λειτουργίας των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2.  Να προχωρήσει στην άμεση ανάθεση εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης, όπως αυτή έχει ζητηθεί επισήμως, με  την από 5/5/2016  επιστολή από τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής προς τους υπουργούς κκ. Τσακαλώτο και Κατρούγκαλο, ώστε να καταδειχθεί το κόστος των ειδικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του  Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ), η ισχύς του οποίου (καταστατικού) επιβεβαιώθηκε με τον ν. 3371/2005, με το ν. 3455/2006, με το ν.3863/2010, αλλά και με τις αποφάσεις του ΣτΕ, καθώς και την απόφαση 9/2012 του Αρείου Πάγου.

3.  Μετά την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης να  αποφασισθεί, κατόπιν διαβούλευσης  και συμφωνίας με το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, ο καθορισμός τρόπου πληρωμής των ειδικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Α.

Ολοκλήρωση  της συλλογής των  οικονομικών στοιχείων των  συναδέλφων  απαραίτητων  για την εκπόνηση  των αναλογιστικών μελετών.

Καλείται το Δ.Σ. του ΣΣΕΜ  να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της  συλλογής των απογραφικών στοιχείων των συναδέλφων του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑ , απαραίτητων για τον προσδιορισμό των ποσών  των ειδικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων του κάθε συναδέλφου ξεχωριστά ,σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ  ,όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί από τις αποφάσεις απονομής σύνταξης του  ΕΤΑΤ και του ΤΕΑΠΕΤΕ.

        1. ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ.

        2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΧΗ  ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΟΡΕΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Β.

Η Γ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Μ. αποφασίζει να ενταχθούν ως μέλη του οι συνάδελφοι που έχει εκδοθεί από το ΕΤΑΤ  απόφαση σύνταξης σε αναστολή μέχρι την συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ως ετήσια συνδρομή καθορίζονται τα 5 ευρώ.

Στο άρθρο  5 παράγραφος  2 προβλέπεται ότι η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως και αυτοδικαίως με την συνταξιοδότηση του συνταξιούχου.

Δεν μπορεί  μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016 η  κατηγορία συναδέλφων  με τα πιο πολλά  ζητήματα προς επίλυση, να μην είναι ενταγμένοι συνδικαλιστικά για την διεκδίκηση των αιτημάτων τους  μέσα από συλλογικό όργανο  .

Επίσης  το ίδιο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και   για  τους συναδέλφους που έχουν ζητήσει τη συνταξιοδότησή τους από το ΕΤΑΤ με βάση τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ και παράνομα το ΕΤΑΤ αρνείται τη συνταξιοδότησή τους και οι συνάδελφοι έχουν προσφύγει για τη δικαίωσή τους στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Γ.

Η με αρ. 33765/24.5.2016 Εισαγγελική Παραγγελία  προς το ΕΤΑΤ για τη χορήγηση απογραφικών στοιχείων.

Μετά από προσφυγή συναδέλφων  στον αρμόδιο Εισαγγελέα δόθηκε η  με αρ. 33765/24.5.2016 Εισαγγελική Παραγγελία  προς το ΕΤΑΤ, ώστε να δοθούν  από το ΕΤΑΤ   σε ηλεκτρονική μορφή τα τριμηνιαία εκκαθαριστικά των αποδοχών μας , καθώς και οι αποφάσεις του ΕΤΑΤ απονομής σύνταξης, για να εκπονήσει η  αναλογιστική εταιρεία την οικονομική μελέτη  που της έχει αναθέσει ο ΣΣΕΜ , που θα προσδιορίσει συνολικά αλλά και ατομικά το κόστος πληρωμής των Ειδικών Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων μας όπως προβλέπονται από το  καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.

 Όμως το ΕΤΑΤ με την 27.6.2016 απόφασή του αρνείται να συμμορφωθεί ,παρότι σε κάθε περίπτωση η νομιμότητα του αιτήματος  για την χορήγηση των απογραφικών στοιχείων, απαραίτητων για την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης,έχει ήδη εξεταστεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα και έχει δοθεί Εισαγγελική Παραγγελία.

Ακόμα κι αν διαφωνεί κανείς με το περιεχόμενο εισαγγελικής παραγγελίας δεν δικαιούται να μην συμμορφωθεί γιατί στην περίπτωση αυτή θα πρόκειται για το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (αρ. 259 ΓΙΚ) η/και της απείθειας (αρ. 169 ΓΙΚ) αδικήματα που διώκονται άλλωστε και αυτεπάγγελτα.

 Η Γ.Σ. καλεί το Δ.Σ. να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να ζητηθεί από  την Ελληνική Δικαιοσύνη να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες  της Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ για το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος (αρ. 259 ΓΙΚ) η/και της απείθειας (αρ. 169 ΓΙΚ).