Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

18.06.2017 Εφαρμογή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 31.05.2017 - Συνεδρίαση Δ.Σ. την 21.06.2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην Γενική Συνέλευση της 31ης Μαϊου 2017 κατατέθηκαν από συναδέλφους προτάσεις μομφής και παύσης από μέλη του Δ.Σ. των Ε. Βογιατζάκη, Α. Μπεκιάρη και Γ. Χασαπόπουλου , όπως και πρόταση  ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 8 του καταστατικού και έγκλησή τους από το Δ.Σ .Οι προτάσεις αυτές  έγιναν αποδεκτές από το προεδρείο του Συλλόγου και από το σώμα της Γ.Σ.

Κατόπιν τούτου, τις θέσεις των παραπάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, καταλαμβάνουν οι αναπληρωτές τους όπως αυτοί ανακηρυχτηκαν την 15η Δεκεμβρίου 2016, από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που διεξήγαγε τις εκλογές της 9ης Δεκεμβρίου 2016.  Πιο συγκεκριμένα αναπληρωτής του σ. Εμμανουήλ Βογιατζάκη είναι ο σ. Δημήτρης Γεωργάς, αναπληρωτής του σ. Ανδρέα Μπεκιάρη είναι ο σ. Χρήστος Μπρατσιάκος και αναπληρωτής του σ. Γεώργιου Χασαπόπουλου είναι η κα Βασιλική Σκαλτσά.

Για τούτο καλώ ιδιαιτέρως να συμμετέχουν στην 9η συνεδρίαση τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα Σκαλτσα Βασιλική, τον κ. Γεωργά Δημήτρη και τον κ. Μπρατσιάκο Χρήστο.

Τα θέματα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται στην συνημμένη πρόσκληση: 

 

 

 

                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας καλώ στην 9η συνεδρίαση του Δοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υλοποίηση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαίου 2017
  2. Παρουσίαση Αναλογιστικής Μελέτης
  3. Διάφορα Θέματα

Η συνεδρίαση, θα είναι ανοικτή, για να την παρακολουθήσουν, τα μέλη του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Τσιλώνης