Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

15.02.2018 Ενημέρωση για την απόφαση του ΔΣ περί διαγραφής τριών μελών


Αθήνα 15.2.2018

Το ΔΣ του Συλλόγου στην συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2018αποφάσισε την διαγραφή των τριών εγκαλουμένων Ε. Βογιατζάκη, Α. Μπεκιάρη, Γ. Χασαπόπουλου από μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, δυνάμει του αρ. 8 του Καταστατικού του Συλλόγου, δεσμευόμενο, το ΔΣ, να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαρτίου 2018, για να λάβει γνώση και να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τη διαγραφή των ανωτέρω μελών.

Οι τρεις εγκαλούμενοι εκλήθησαν σε απολογία, κατά την προβλεπομένη διαδικασία από το άρθρο 8 του Καταστατικού του Συλλόγου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. σε συνδυασμό και με την βούληση των συναδέλφων, όπως εκφράστηκε στην απόφαση που ελήφθη στην από 31.5.2017 Γενική Συνέλευση και των όσων αναλυτικά αναφέρονται στην από 2.5.2017 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένου ότι:

- τα τρία μέλη ουδόλως απάντησαν επί των όσων αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση του ορκωτού λογιστή η οποία αναγράφει αναλυτικά τα παραπτώματα στα οποία υπέπεσαν.
- οι εγκαλούμενοι με τις συγκεκριμένες πράξεις και δράσεις τους, αποδεδειγμένα, εζημίωσαν τα συμφέροντα του Συλλόγου, εκταμιεύοντας από το Ταμείο του Συλλόγου και καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, χωρίς τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες.

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

        Ο Πρόεδρος         Ο Γ. Γραμματέας
Χ. Τσιλώνης              Γ. Δέδες

Παρατίθεται προς ενημέρωσή σας η απόφαση του ΔΣ (κάντε κλικ εδώ)