Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

13.03.2018 Ενημέρωση για τη ΓΣ 15.03.2018

Αθήνα 13.03.2018

Συνάδελφοι,

προς ενημέρωσή σας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στα οικονομικά θέματα, «Ο Σύλλογος- Οικονομικά», τα παρακάτω που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση:

  • Οικονομικός Απολογισμός έτους 2017.
  • Ισολογισμός έτους 2017.
  • Έκθεση ΕξελεγκτικήςΕπιτροπής έτους 2017.
  • Προϋπολογισμός έτους 2018
  • Νέα Έκθεση από 07.02.2018, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί εξόδων ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Συλλόγου χρήσεων 2012 - 2014 και επί της Kίνησης του Λογαριασμού ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ για την περίοδο 01.01.2005 - 30.06.2017.
  • Νέα Έκθεση από 07.02.2018, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Kίνησης του Λογαριασμού ΟΣΤΟΕ για την περίοδο 01.01.2005 - 30.06.2017.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

      Ο Πρόεδρος                 Ο Γ.Γραμματέας

Χ.Τσιλώνης                        Γ. Δέδες