Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

05.06.2018 Παρακράτηση από το ΕΤΕΑΕΠ ποσών συντάξεων που έχουν δοθεί σε υποκατάσταση κύριας σύνταξης σε δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής του τ. ΕΤΕΑΜ, προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα 5/6/2018

Παρακράτηση από το ΕΤΕΑΕΠ ποσών συντάξεων που έχουν δοθεί σε υποκατάσταση κύριας σύνταξης σε δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής του τ.ΕΤΕΑΜ, προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι την 8/3/2018, εκδόθηκε η συνημμένη εγκύκλιος του Υφυπουργού κ. Α. Πετρόπουλου με οδηγίες σχετικά με την αναζήτηση από το ΕΤΕΑΕΠ ποσών συντάξεων που έχουν δοθεί σε υποκατάσταση κύριας σύνταξης σε δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής του τ. ΕΤΕΑΜ, προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ.

Το ΕΤΕΑΕΠ μας ενημέρωσε ότι θα στείλει επιστολές στους 150 περίπου συναδέλφους που με βάση την εγκύκλιο σταματά η παρακράτηση από τις επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑ ποσών ως <<αχρεωστήτως καταβληθέντων>> και θα τους ενημερώνει για τα νέα ποσά σε εφαρμογή της εγκυκλίου του Υφυπουργού Α. Πετρόπουλου.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος           Ο Γ. Γραμματέας

                                                                    Χρήστος Τσιλώνης             Γ. Δέδες

http://www.ssem.gr/images/anakoinoseis/08.03.2018_EP_Ypourgio_ergasias.pdf