Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

27.09.2018 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Την Παρασκευή 28/9/2018 η καταβολή στους δικαιούχους επιστροφών από παρακρατήσεις εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγείας), συνταξιούχους επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ        

                                                                                      Αθήνα 27/9/2018

Την Παρασκευή 28/9/2018 η καταβολή στους δικαιούχους επιστροφών από παρακρατήσεις εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγείας), συνταξιούχους επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006).

                                                      

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28/9/2018, η Η.ΔΙ.ΚΑ θα πραγματοποιήσει τις πιστώσεις των ποσών, από τις επιστροφές κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ για λογαριασμό του ΕΤΕΑΕΠ, σε 1.505 συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006).

Εκκρεμεί η επιστροφή και σε άλλους 800 περίπου, για τους οποίους το ΕΤΕΑΕΠ πρέπει να επεξεργαστεί περαιτέρω τα στοιχεία τους (διπλά ΑΜΚΑ, σύνταξη από άλλα ταμεία, ΤΣΜΕΔΕ, Νομικών, κ.λ.π.).

Δικαιούχοι είναι οι παραπάνω συνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ ( που ελάμβαναν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ και επικουρική σύνταξη από το ΤΕΑΠΕΤΕ–ΕΤΕΑΜ- ΕΤΕΑ).

Τα ποσά που επιστρέφονται είναι οι διαφορές που προέκυψαν, από τις επιστροφές παρακρατηθέντων εισφορών υγείας επί των επικουρικών συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ (ΕΤΕΑ) περιόδου 1/1/2012-31/8/2015 και τις υπολογισθείσες καταβολές εισφορών υγείας επί των κύριων συντάξεων ΙΚΑ περιόδου 1/1/2012-30/6/2016.

Οι επιστροφές αυτές των ποσών στους δικαιούχους πραγματοποιούνται μετά από την παρέμβαση του Συλλόγου μας για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης του κ. Α. Πετρόπουλου.

Απαιτήθηκαν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στο ΕΤΕΑΕΠ - στελέχη του οποίου αρνούνταν την εφαρμογή του ν.4501/2017 στους συνταξιούχους της Εμπορικής - υποβολή τεκμηριωμένου σχεδίου στο Υπουργείο, στενή παρακολούθηση της επεξεργασίας των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, μέχρι να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Εάν ο Σύλλογός μας δεν παρενέβαινε με τεκμηριωμένη πρόταση - η οποία και υλοποιήθηκε προς όφελος των συνταξιούχων - για τον τρόπο υπολογισμού των επιστροφών, οι αρμόδιοι θα προχωρούσαν βιαστικά στον υπολογισμό των διαφορών με αποτέλεσμα, σε 8 στους 10 να προέκυπταν οφειλές αντί επιστροφών. Ακόμη, οι 2 στους 10 θα είχαν μεν να λάβουν, αλλά σημαντικά μικρότερα ποσά από αυτά που θα λάβουν τώρα (το ανώτερο ποσό που θα καταβληθεί φθάνει τις 4.410 ευρώ).

Όσοι ελάμβαναν (προ του ν. 4387/2016) υψηλά ποσά επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ, λαμβάνουν και υψηλά ποσά επιστροφών. Όσοι ελάμβαναν χαμηλά ποσά επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ, σε σχέση με την κύρια σύνταξη του ΙΚΑ, λαμβάνουν μικρότερα ποσά επιστροφών ή δεν έχουν επιστροφές αφού οι υπολογισθείσες κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ επί της κύριας σύνταξης ΙΚΑ είναι υψηλότερες από τα ποσά των επιστροφών για τις παρακρατήσεις υγείας επί της επικουρικής σύνταξης (αφορά περίπου 800 συνταξιούχους)

                                 Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

                           Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας                      

   Χ. Τσιλώνης                             Γ. Δέδες  

 

Υπουργική Απόφαση 5/7/2018 εδώ