Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

26.11.2018 Επιστολή προς ΕΝ.Α.Σ. Alpha Bank - Εμπορικής για την μεταστέγαση των γραφείων

                                                                                                                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.2687

                                                                                                                                                       Αθήνα, 22/11/2018  

Προς τον Πρόεδρο 

και τα μέλη του ΔΣ του ΕΝ.Α.Σ. Εργαζομένων Alpha Bank-Εμπορικής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

κατά την συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου σας την 16η Νοεμβρίου 2018, στην οποία παρευρέθη αντιπροσωπεία της διοίκησης του Συλλόγου μας, ο Πρόεδρος Χρήστος Τσιλώνης σας παρουσίασε την πρότασή μας για την μεταστέγαση των γραφείων του Συλλόγου μας στα παλαιά γραφεία του ΣΕΕΤ, Ευπόλιδος 12, καθώς και τους λόγους που πρέπει να λάβετε υπόψη σας για να αποφασίσετε την αποδοχή της.

Επισημαίνουμε ότι η πρόταση αυτή ( επιστολή μας Αρ. Πρωτ. 2680 29/10/2018), ήταν ομόφωνη απόφαση σύσσωμου του Δ.Σ. μας και σε συνέχεια απόφασης των μελών μας - πρώην μελών του ΣΣΕΤ - στη μαζική Γενική Συνέλευσή μας της 15ης Μαρτίου 2018.

Κατόπιν τούτων σας καλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας που θα γίνει την 26η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στα γραφεία μας, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 2018, 7ος όροφος, ώστε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

            Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

                             Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας

                    Χ. Τσιλώνης                         Γ. Δέδες