Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

07.01.2019 Αναδρομικά αυξήσεων 2008 σε προσυνταξιούχους ΕΤΕΑΜ που ανέλαβαν εκ νέου εργασία

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Καταβολή, από το ΕΤΕΑΕΠ, των αναδρομικών από αυξήσεις έτους 2008 σε προσυνταξιούχους (προ του 2006) ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ που ανέλαβαν εκ νέου εργασία.                                                               

                                                                               Αθήνα 7.1.2019

Συνάδελφοι, με τη σύνταξη μηνός Μαρτίου 2019, θα δοθούν τα αναδρομικά από τις αυξήσεις των συντάξεων του 2008 σε εκατό περίπου προσυνταξιούχους (προ του 2006) ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤΕ που εργάστηκαν μετά την αποχώρησή τους από την Τράπεζα.

Τα αναδρομικά του 2008 έχουν καταβληθεί στους συνταξιούχους του τ. ΤΕΑΠΕΤΕ με τις συντάξεις Φεβρ. - Απρ. 2015.

Όμως, για όσους ανέλαβαν εκ νέου εργασία, το Ταμείο προέβαλε από το 2014 ως αιτιολογία, για τη μη χορήγηση των αναδρομικών, τις διατάξεις των νόμων που προέβλεπαν μείωση της σύνταξης για το διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου και ότι τα ποσά των αυξήσεων των συντάξεων του 2008 έπρεπε να συμψηφιστούν με τις μειώσεις λόγω ανάληψης εργασίας του συνταξιούχου.

Μετά από την επίμονη και πολύμηνη προσπάθεια του Συλλόγου μας, αλλά και συναδέλφων σε συνεργασία με το Σύλλογο, η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ αποφάσισε να δοθούν τα ποσά των αναδρομικών χωρίς καμία μείωση λόγω απασχόλησης.

Σε σημερινή επικοινωνία   με τον αρμόδιο Διευθυντή, μας δηλώθηκε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα αποσταλεί το αρχείο με τους δικαιούχους στην υπηρεσία που θα διεκπεραιώσει την διαδικασία πίστωσης και ότι η πληρωμή θα γίνει το αργότερο με τη σύνταξη μηνός Μαρτίου 2019.

             Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

                   Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας

          Χ. Τσιλώνης                    Γ. Δέδες