Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

12.03.2019 Αναγνώριση χρόνου Στρατιωτικής Θητείας ως συντάξιμου χρόνου ΤΕΑΠΕΤΕ - Υποβολή αίτησης.

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Αναγνώριση του χρόνου Στρατιωτικής Θητείας ως συντάξιμου χρόνου ΤΕΑΠΕΤΕ, για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με βάση το άρθρο 7 παρ. 1 του καταστατικού, μετά την απόφαση του ΔΣ ΕΦΚΑ.

                                                                                        

    Αθήνα 12.3.2019

Συνάδελφοι, μετά από την απόφαση του ΔΣ ΕΦΚΑ της 14ης Φεβρουαρίου 2019, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας για το ΤΕΑΠΕΤΕ σε όσους την 12/5/16 - ημερομηνία ισχύος του ν.4387/2016 - δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με βάση το άρθρο 7 παρ. 1 του καταστατικού (30 ή 25 ή 20 ή 15 έτη).

Έτσι, όσοι με την αναγνώριση συμπληρώνουν τα συντάξιμα χρόνια  (29 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα,  24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα, κ.λ.π.), μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα ή να λάβουν τα αναδρομικά της σύνταξής τους από την αποχώρησή τους από την Τράπεζα ή θα εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της σύνταξης και θα λάβουν τη σύνταξη με τη συμπλήρωση  του ορίου ηλικίας.

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εξαγοράς, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών, ΕΦΚΑ, οδός Μενάνδρου 41-43, Αθήνα 10437 (4ος όροφος) και να καταβάλουν την αναλογούσα εισφορά.

Σημείωση: Το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α  μπορεί να εκδοθεί από τη Στρατολογική Υπηρεσία του Νομού ή μέσω www.stratologia.gr/el/ipiresies ή μέσω ΚΕΠ.

  Ο Πρόεδρος                           Ο Γ. Γραμματέα

Χ. Τσιλώνης                                  Γ. Δέδες

Η Αίτηση εδώ