Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

14.06.2019 Video της Συνεδρίασης του Δ.Σ την Τρίτη 11.06.2019