Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

25.06.2019 Προσδιορισμός πρώτης συζήτησης ομαδικής αγωγής 20.03.2020

Προσδιορίστηκε για την 20.3.2020 η πρώτη συζήτηση ομαδικής αγωγής, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις περικοπές συντάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012.

Αθήνα 25.6.2019

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι, κοινοποιήθηκε στους νομικούς συμβούλους (Δικηγορικό Γραφείο Φώτης Κλαουδάτος – Αλκαίος Κλαουδάτος & Συνεργάτες) από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η πρώτη κλήση για τις δικαστικές διεκδικήσεις των μελών του Συλλόγου μας, για τις περικοπές συντάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012.

Αφορά σε ομαδική αγωγή (μία αγωγή ανά 50 ενάγοντες συναδέλφους) για τις ως άνω περικοπές συντάξεων οι οποίες εκρίθησαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με τις αποφάσεις 2287/2015, 2288/2015.

Η ως άνω κλήση, η οποία επισυνάπτεται  εν συνεχεία ως συνημμένο αρχείο, αφορά συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και η συζήτησή της έχει ορισθεί για τις 20.3.2020.

Μετά από την συζήτηση εκδίδεται η απόφαση του Πρωτοδικείου και μας δικαιώνει για όλο το ποσό ή για ένα μέρος από τα ποσά που ζητάμε. Ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση εντός 60 ημερών από την επίδοση της πρωτόδικης απόφασης, δηλαδή  να προσφύγουν και στον β’ βαθμό, στο Διοικητικό Εφετείο.

Κατόπιν  εκδίδεται η απόφαση του Εφετείου και μας δικαιώνει για όποια ποσά. Η απόφαση του Εφετείου είναι τελεσίδικη και εκτελείται. Εάν θέλει κάποιος διάδικος, μπορεί να ασκήσει αναίρεση στο ΣτΕ, αλλά τα επιδικασθέντα χρηματικά ποσά θα πρέπει να καταβληθούν με την απόφαση του Εφετείου γιατί η απόφαση είναι τελεσίδικη και επομένως εκτελεστή.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

     Ο Πρόεδρος               Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης                      Γ. Δέδες

 Κλήση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εδώ