Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

04.10.2019 Επείγουσα ενημέρωση σχετικά με την προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πρόσφατων συνταξιοδοτικών αποφάσεων Τμήματος προσυνταξιοδοτικών παροχών /ΕΦΚΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ            4/10/2019

 

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ   ΠΟΥ  ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΟΧΩΝ  ΕΦΚΑ ΟΙ  ΠΡΟΣΦΑΤΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

 

Συνάδελφοι

Όπως σας  έχουμε  ενημερώσει,  ο ΕΦΚΑ/Τμήμα  Προσυνταξιοδοτικών Παροχών   απέστειλε τις συνταξιοδοτικές  αποφάσεις στους δικαιούχους.  Εφόσον παραλάβετε την απόφαση συνταξιοδότησής σας  από το παραπάνω  τμήμα και προκειμένου να μην απωλέσετε τα  δικαιώματά σας   είναι απαραίτητο  :

  1. να σημειώνετε την ημερομηνία παραλαβής της  απόφασης αυτής  (ακόμα και να  φυλάσσετε τον  φάκελο που σας  απέστειλαν την απόφαση)
  2. εφόσον διαπιστώσετε σφάλματα στην απόφαση  συνταξιοδότησης σας  να προβαίνετε εμπρόθεσμα σε άσκηση ένστασης στο Τμήμα   Προσυνταξιοδοτικών Παροχών  του  ΕΦΚΑ ( οδός Μενάνδρου αρ. 43   4ος όροφος) εντός  της τρίμηνης προθεσμίας, η  οποία  άρχεται από την ημερομηνία  που λάβατε   γνώση  της απόφασης  αυτής και όχι από την ημερομηνία που αναφέρεται πάνω  στην απόφαση.

Προσοχή! η παραπάνω προθεσμία για την υποβολή της ένστασης   είναι αποσβεστική και σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη,  η απόφαση  συνταξιοδότησής σας - με  όποια ελαττώματα  πιθανόν έχει - οριστικοποιείται και δεν μπορείτε πλέον να την προσβάλλετε  ούτε ενδουπηρεσιακά  με ένσταση  ούτε με προσφυγή αργότερα  στο  αρμόδιο  δικαστήριο.

 

Προς  διευκόλυνσή σας  μετά την παραλαβή της  παραπάνω απόφασης   μπορείτε να επικοινωνείτε με τον  Σύλλογο προκειμένου να σας   συνδράμουμε με κάθε τρόπο  για την   διασφάλιση  των  δικαιωμάτων σας .