Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

20.12.2019 Αποφάσεις ΔΣ για πρότυπη δίκη ΣτΕ 10.01.2020 περικοπών συντάξεων 4051/2012 και 4093/2012 και εκδίκαση προσφυγών ΣτΕ 13.01.2020 για το προσυνταξιοδοτικό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

 Αθήνα, 20.12.2019           

Συναδέλφισες –φοι

Σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ την 19η Δεκεμβρίου 2019 έγινε διεξοδική συζήτηση και αποφασίστηκαν οι ενέργειες του Συλλόγου μας μετά από την αίτηση του ΕΦΚΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με την οποία υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί λύση  με τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων σχετικά με τις περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων και επιδομάτων με βάση το 2ο Μνημόνιο του 2012, δηλαδή τις περικοπές στις συντάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012 και την κατάργηση των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας.

Με την αίτησή του  αυτή ο ΕΦΚΑ, ζητεί να εισαχθεί στο ΣτΕ η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή των συνταξιούχων Ασπ…Βα… κ.λ.π. (46 εναγόντων) κατά του Ε.Φ.Κ.Α..

Το ΣτΕ με απόφασή του έκανε αποδεκτή την αίτηση του ΕΦΚΑ και έτσι η υπόθεση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ με πρότυπη δίκη.

Η νέα αυτή πιλοτική δίκη θα πραγματοποιηθεί στις 10.1.2020 ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ και το ζήτημα θεωρείται φλέγον και άμεσης προτεραιότητας για τον Σύλλογό μας, διότι, παρόλο που οι ανωτέρω ενάγοντες (Ας… Βα… κλπ) δεν είναι μέλη του δικού μας σωματείου, το αποτέλεσμα  της εν λόγω δικαστικής απόφασης θα κρίνει τις ήδη ασκηθείσες αγωγές των μελών μας. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περί τις 100 ομαδικές αγωγές για τα μέλη μας, ορισμένες εκ των οποίων θα ξεκινήσει η εκδίκασή τους στις αρχές του 2020.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δράσουμε σε δύο επίπεδα, ήτοι νομικά και συνδικαλιστικά.

Ως προς το νομικό σκέλος, υπάρχει η δυνατότητα της παράστασής μας στην ανωτέρω δίκη μέσω πρόσθετης παρέμβασης του Σωματείου μας υπέρ των εναγόντων - συνταξιούχων Ασ… Βα… κλπ και ως προς το δεύτερο σκέλος (συνδικαλιστικά) θα πρέπει, σε συνεννόηση και με άλλα συνταξιουχικά σωματεία, να δηλώσουμε το παρόν έξω από το ΣτΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις την 10.1.2020.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα με 8 ψήφους (1 μέλος απουσίαζε) τα εξής:

  • Την παράστασή μας ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ στην πιλοτική δίκη στις 10.1.2020, μέσω πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των συνταξιούχων Ας… Βα… κ.λ.π. (46 εναγόντων) κατά του Ε.Φ.Κ.Α., των οποίων η αγωγή εκδικάζεται κατά τα ανωτέρω.
  • Συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ (Πανεπιστημίου 47-49) την ημέρα της δίκης 10.1.2020, σε συνεννόηση και με άλλα συνταξιουχικά σωματεία και φορείς.

Επίσης αποφάσισε να οργανώσει και ΝΕΑ συγκέντρωση των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας έξω από το ΣτΕ την 13/1/2020, ημέρα της συζήτησης των δύο προσφυγών  του Συλλόγου μας για τους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ.

Οι προσφυγές αυτές στο ΣτΕ έγιναν τον Μάρτιο 2017 και δόθηκαν οίκοθεν δύο αναβολές (η τελευταία στις 2.12.2019), δηλαδή με πρωτοβουλία του εισηγητή Συμβούλου του ΣτΕ, χωρίς σχετικό αίτημα των διαδίκων.

Οι περικοπές στους προσυνταξιούχους θα κριθούν με την εκδίκαση των προσφυγών αυτών του Συλλόγου μας στο ΣτΕ για τον επανυπολογισμό των προσυνταξιοδοτικών παροχών με συντελεστή 0,93% με το άρθρο 73Α  του ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου).

 Για το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

            Ο Πρόεδρος               Ο Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης                    Γιώργος Ρήγας