Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

09.01.2020 Αναβολή δίκης 13/1/2020 για το προσυνταξιοδοτικό

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ 13/1/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020,

με πρωτοβουλία του εισηγητή Συμβούλου του ΣτΕ, χωρίς σχετικό αίτημα των διαδίκων, ΕΦΚΑ και Συλλόγου μας.