Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

01.02.2020 Φωτογραφίες από την κοπή πίτας 30.01.2020 παραρτήματος Θεσσαλονίκης