Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

01.07.2020 - Video της Συνεδρίασης του Δ.Σ Τρίτη 23.06.2020 για τα θέματά μας