Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

Τα ΜΜΕ και ο Τύπος για την εκδήλωση 19/10/2017 στην παλαιά Βουλή