Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

14.01.2021 - Διαδικασία Άρσης Προσημείωσης Χωρίς Έξοδα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαδικασία άρσης προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ  χωρίς έξοδα

13/1/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Στην Επιχειρησιακή Σύμβαση 2020-2022, που έχει συνάψει η Alpha Bank έχει συμφωνήσει και ήδη εφαρμόζεται  η ανάληψη από μέρους της των συνολικών εξόδων (παράστασης στο δικαστήριο/ εκπροσώπησης) που απαιτούνται για την άρση της προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ’84 για το προσωπικό της και τους συνταξιούχους (συμπεριλαμβανομένων και των  συνταξιούχων της Εμπορικής).

Προκειμένου τα έξοδα άρσης να καλυφθούν από την τράπεζα θα πρέπει:

  • Το εξοφλημένο δάνειο να αφορούσε στεγαστικό ΣΣΕ’84 (τα δάνεια μέσω Κατ/των εξαιρούνται).
  • Να μην υπάρχουν οφειλές από άλλα πάσης μορφής δάνεια ή πιστώσεις σε καθυστέρηση.

Για τον λόγο αυτό στο αίτημα άρσης προσημείωσης που οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, θα πρέπει να μην παραλείπουν να  αιτούνται και την μη επιβάρυνση τους με έξοδα άρσης προσημείωσης. Αρμόδια μονάδα της Τράπεζας για το θέμα η Υπηρεσία Στεγαστικών Δανείων Προσωπικού ΣΣΕ’84 (υπόψη κας χ. Μπάλτα) στο Κεντρικό Κατάστημα (e-mail:  mainbranch@alpha.gr )

Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται τα έξοδα εξάλειψης υποθήκης (ουσιαστικά αφορά πολύ παλαιά δάνεια στα οποία εγγραφόταν  προσημείωση και υποθήκη), η οποία υλοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Τέλος τα έξοδα μεταγραφής της δικαστικής απόφασης σε υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο, επιβαρύνουν τον δανειολήπτη.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, σε περίπτωση που διαπιστώσουν απόκλιση από τα προαναφερθέντα να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ.

Η Ομάδα Δανείων

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας