Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

01.02.2021 - Ενημέρωση για τις Χρεώσεις Ασφαλιστηρίου Δανειοληπτών Groupama

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορική Τράπεζας

 

Ενημέρωση για τις Χρεώσεις του Ασφαλιστηρίου Δανειοληπτών με την Groupama

1/2/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από την ενημέρωση που έχουμε προκύπτει ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 οι χρεώσεις για το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Δανειοληπτών με την Groupama έγιναν με τη προηγούμενη τιμολόγηση. Υπάρχει δηλαδή καθυστέρηση στην αναπροσαρμογή του συστήματος χρεώσεων των λογαριασμών μας από την Alpha Bank, με βάση τη νέα τιμολόγηση.  Όταν θα γίνει η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου οι χρεώσεις θα γίνουν με αναδρομικό χαρακτήρα.

Με βάση τα προαναφερόμενα και προκειμένου να μην μείνει κάποιος ανασφάλιστος λόγω μη καταβολής του ασφαλίστρου εφιστούμε την προσοχή σας:

α) Στην επιβεβαίωση ύπαρξης επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στον καταθετικό λογαριασμό στον οποίο χρεώνονται το ασφάλιστρο έτσι ώστε όταν γίνει η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου να μπορέσει να αναληφθεί  το απαραίτητο ποσό και να μην βρεθείτε εκτός ασφάλισης.

β) Στην παρακολούθηση του καταθετικού σας λογαριασμού, στον οποίο χρεώνεται το ασφάλιστρο, για να έχετε ακριβή εικόνα τι χρεώνεστε και πότε αυτό πραγματοποιήθηκε.

 

Η Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ