Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

16.05.2017 Aλληλογραφία με Alpha Bank για θέματα δανείων συναδέλφων

ΠΡΟΣ:   Alpha Bank, Σταδίου 38, Αθήνα

Υπόψη κ. Π. Κιτριλάκη,    Γενικού Διευθυντή,

Θέμα: Ρυθμίσεις δανειακών οφειλών μελών Συλλόγου μας

Κύριοι,

Σε συνέχεια της από 26/4/2017 απάντησής σας έχουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, αφού προηγουμένως σημειώσουμε ότι από το ύφος της επιστολής σας αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχετε όντως την πρόθεση να διευκολύνετε την αποπληρωμή των δανείων των συναδέλφων μας, τακτική την οποία δεν κατανοούμε αφού θα επιβαρύνει στο μέλλον και τα συμφέροντα της Τράπεζας:

 

  • Κατά τη συζήτηση, αλλά και σύμφωνα με το υπόμνημα που σας αφήσαμε, υποβάλαμε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία, όπως σας εξηγήσαμε, είτε πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν από την πρώην Εμπορική (αναστολή καταβολής δόσεων για την περίοδο που κρατούνται τα αναδρομικά των συντάξεων) είτε πραγματοποιούνται σήμερα, (διαχωρισμός δανείου σε εξυπηρετούμενο και μη με αναλογία ακόμα και 50% - 50% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων). Δηλαδή για τα βασικά μας αιτήματα υπάρχει συγκεκριμένη θετική πρακτική από την αγορά. Συνεπώς αδυνατούμε να κατανοήσουμε το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγετε στην επιστολή σας ότι η μεταξύ μας συζήτηση "κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατή εκ μέρους της Τραπέζης μια οριζόντια παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των δανειακών συμβάσεων των μελών του Συλλόγου σας και την συλλήβδην ρύθμιση αυτών...".
  • Στην επιστολής σας επαναλαμβάνετε κάποια θέματα από αυτά που συζητήσαμε. Όλα αυτά αποτελούν ιδιαιτερότητες που αφορούν τους συνταξιούχους της πρώην Εμπορικής. Εσείς αντί να απαντήσετε επ' αυτών αναφέρετε την εκτίμηση που σημειώσαμε παραπάνω και τα προσπερνάτε.
  • Αδυνατούμε να κατανοήσουμε από που αντλείτε την πεποίθηση και μάλιστα ότι σας το δηλώσαμε πως "όλα τα ανωτέρω έγιναν κατανοητά"  από εμάς. Αντίθετα κλείνοντας τη συζήτηση και όχι ανοίγοντάς την σας υποβάλαμε το υπόμνημα και εσείς συμφωνήσατε ότι θα προχωρούσατε τις επόμενες μέρες σε συσκέψεις για να εξεταστούν τα αιτήματά μας. Μάλιστα μας ζητήσατε τα στοιχεία επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του Συλλόγου μας για να συζητηθούν τα τεχνικά θέματα. Φυσικά δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία της Τραπέζης σας με τους ορισμένους εκπροσώπους μας.
  • Κατά τη συζήτηση μεταξύ μας, σας παρουσιάσαμε παραδείγματα κατά τα οποία η Τράπεζά σας δεν ανταποκρίνεται στο κανονιστικό πλαίσιο για την επίλυση των προβλημάτων και  προχωρά σε παράλογες απαιτήσεις όπως π.χ. ρύθμιση δανείων με υποχρεωτικό το υπερτριπλασιασμό του επιτοκίου (+220%) ή/και την απαίτηση να καταβάλλει συνολικά ο συνάδελφος για την εξυπηρέτηση των δανειακών του αναγκών ποσοστό της τάξης του 61% της σύνταξης του που είναι 815 €. Δηλαδή αγνοείτε βασικούς κανόνες όσον αφορά τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης, όπως τις έχει ορίσει η πολιτεία.  Όπως σας εξηγήσαμε με αυτά τα δεδομένα α) κάθε άλλο παρά μπορούν να επιλυθούν προβλήματα σε εξατομικευμένη βάση, β) η Alpha είναι μακράν η πλέον "δύσκολη" τράπεζα από πλευράς συνεννόησης και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.
  • Στην επιστολή σας αναφέρεστε και στην εξώδικο διαμαρτυρία μας της 28/3/2017 χωρίς όμως να δώσετε κάποια απάντηση επ' αυτής, ούτε στο σχετικό αίτημα που περιγράφετε (δεύτερο bullet της επιστολή σας) ότι σας υποβάλαμε. Επ' αυτού ως Σύλλογος θεωρούμε ότι η στάση σας παραβιάζει το θεσμικό πλαίσιο, όπως αναλύετε στην εξώδικο διαμαρτυρία, και συνεπώς θα επανέλθουμε.
  • Τέλος αντιπαρερχόμαστε χωρίς σχολιασμό την άποψη που εκφράζετε όσον αφορά το "δεν δυνάμεθα να αντιληφθούμε την σκοπιμότητα των εκ των υστέρων ενεργειών σας". Επ' αυτού απλά σημειώνουμε ότι: α) Δεν αναφέρεστε συγκεκριμένα ποιες ήταν αυτές οι ενέργειες, β) Αν αναφέρεστε στην κινητοποίησή μας την επόμενη μέρα στο κεντρικό της Alpha, σας υπενθυμίζουμε ότι μιλήσαμε την ίδια μέρα το απόγευμα αρκετές φορές τηλεφωνικά κατά τις οποίες σας εξηγήσαμε αναλυτικά το σκεπτικό μας. γ) Ποτέ ως συνδικαλιστικό κίνημα δεν αποδεχθήκαμε ως κανόνα ότι προϋπόθεση για τον οποιοδήποτε διάλογο είναι η αναστολή των κινητοποιήσεών μας. Μάλιστα ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Οι δικές μας ενέργειες σαν συλλογικό όργανο θα συνεχίζουν να κινούνται στην κατεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Επαναλαμβάνου ότι μεγάλο μέρος των συναδέλφων μας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, βρίσκονται σήμερα σε τραγική κατάσταση και μετά τις νέες μειώσεις, που θα υποστούν στο μέλλον, σύμφωνα με τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, που ψηφίζονται στις 18/5/2017, θα βρεθούν σε ακόμα δυσκολότερη θέση.

Με νεώτερη επιστολή μας θα σας γνωστοποιήσουμε προβλήματα που δημιουργούνται από τον τρόπο αντιμετώπισης των υπό συζήτηση θεμάτων με την αναφορά παραδειγμάτων, όπως άλλωστε εσείς μας υποδείξατε να κάνουμε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                      ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης                   Γεώργιος Δέδες

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί η επιστολή της Alpha Bank

 

apantisi